Tere tulemast EQUASS Eesti kodulehele!

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem. 

Läbi EQUASS Eesti on kõikidel sotsiaalteenuste osutajatel võimalik saada infot, konsultatsiooni, sisehindamist ning EQUASS välisauditit.

EQUASS kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation) poolt Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) huve arvestades.

Meie kodulehelt leiate vajalikku informatsiooni EQUASSi, selle taotlemise ning EQUASS Eesti esinduse tegemiste kohta.

Lisainfot EQUASS kvaliteedisüsteemi ja selle rakendamise kohta Euroopas aadressilt: www.equass.be

 

 "Meil on nüüd parem arusaam oma teenuste protsessist, parem kommunikatsioon ja koostöö erinevate Päevakeskus Käo osakondade vahel. EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamine andis meile võimaluse hinnata oma tegevust ja mõelda rohkem oma tulevikuplaanide peale.
Meie jaoks olulised märksõnad: mõõdetavus, nähtavus, koostöö, kvaliteet."
Käo Päevakeskus