Eetika

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad lähtuvad oma töös eetilistest juhistest, mis austavad töötajaid, teenuse saajaid ja nende perekondi või hooldajaid. Teenuseid osutatakse usaldusele, konfidentsiaalsusele ja aususele põhinedes. Sotsiaalteenuse osutajad aitavad kaasa teenuse saajate kaitsmisele väärkohtlemise ja ahistamise eest.Tagasi