EQUASS 2012 metoodika

EQUASS Assurance metoodika on kokku võetud ühte dokumenti, kus on kirjeldatud kvaliteedi põhimõtted ning kriteeriumid ja esitatud on tegevuse indikaatorid, mille abil asutus saab oma tegevust hinnata.

EQUASS metoodika uueneb iga 3.aasta tagant. Hetkel on kehtiv 2012.a metoodika.

EQUASS Assurance 2012 põhimõtted, kriteeriumid, indikaatorid