EQUASS Eesti 2014.a tegevused

EQUASS Eesti 2014.a tegevused on kokku võetud Exceli tabelisse.

Tabelis esitatud tegevused on seotud ESF "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" programmi eesmärkide eeluviimisega ning laiemalt Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisega.

Täpsemate kirjelduste saamiseks palun võtke meiega ühendust!

2014.aastal alustasid või jätkavad kvaliteedisüsteemi rakendamist järgmised asutused:


  1 Ambromed Grupp OÜ
  2 AS AA-LAN
  3 AS Hoolekandeteenused / Vääna-Viti Kodu
  4 AS Põlva Haigla / Taastusravi - ja rebailitatsioonikeskus
  5 AS WASA, Taastusravi ja rehab. Osakond
  6 Eakate Avahoolduskeskus
  7 Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
  8 EIT Tugiliisu
  9 Kärdla Sotsiaalkeskus
10 Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus
11 MTÜ Lastekeskus Tähetorn
12 MTÜ Papaver
13 Narva Hooldekodu
14 OÜ Aarika
15 SA Maarja Küla
16 SA Nõo Hooldekodu
17 SA Taheva Sanatoorium
18 SA Tuletorn Fond
19 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus
20 SOS Lasteküla Eesti Ühing / Põltsamaa Lasteküla
21 Tallinna Laste Turvakeskus
22 Tallinna Tugikeskus Juks
23 Tartu Emajõe Kool
24 Tartu Hiie Kool
25 Tõrva Kodu / AS Hoolekandteenused
26 Uuemõisa Kodu / AS Hoolekandeteenused