EQUASS on sotsiaalteenuste kvaliteedimärk

13.04.2011

EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvadkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugal, Norra, Iirimaa, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Leedu jne).

EQUASS Assurancist lisaks( inglise keeles): loe siit.

Kvaliteedi kõrgema taseme sertifikaat on EQUASS Excellence ja seda saab taotleda otse Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormist.

EQUASS Eesti pakub võimalust EQUASS Assurance sertifikaadi saamiseks.

EQUASS Assurance on loodud sotsiaalsektori tarbeks ja tagab laiaulatusliku lähenemise, mis põhineb 10-l kvaliteedi põhimõttel, 50-l kriteeriumil ja 75-l tegevuse indikaatoril.

Kvaliteedi põhimõtted:Tagasi