Isikukeskne lähenemine

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad osutavad teenuseid, mis lähtuvad teenuse saajate vajadustest, ootustest ja võimetest. Osutatavate teenuste pekkumisel arvestatakse teenuse saajate füüsilist ja sotsiaalset keskkonda. Teenuste eesmärk on parandada teenuse saajate elukvaliteeti. Sotsiaalteenuse osutajad austavad individuaalset panust, kaasates teenuse saajaid enesehindamisse, teenuste planeerimisse, osutamisse, tagasiside andmisesse ja hindamisse.Tagasi