Eestvedamine

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad demonstreerivad juhtimist, eestvedamist ja sotsiaalset vastutust. Nad edendavad sotsiaalset õiglust inimeste ühiskonda kaasamise abil. Seavad ambitsioonikaid eesmärke organisatsioonile ja pakutavatele teenustele ning julgustavad rakendama parimaid praktikaid. Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud järjepidevale õppimisele ja uuendustele.

 Tagasi