Kestev areng

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud järjepidevale õppimisele ning teenuste ja nende tulemuste parendamisele. Nad on proaktiivsed teenuse saajate, personali, rahastajate ja huvirühmade tulevaste vajaduste rahuldamisel kasutades teenuste arendamiseks ja parendamiseks tõenduspõhiseid andmeid. Nad rakendavad süsteeme teenuste osutamise ja kestva arengu võrdlemiseks.Tagasi