Partnerlus

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad on partnerlussuhetes oluliste huvirühmadega, et toetada organisatsiooni visiooni ja missiooni saavutamist. Partnerlussuhted toetavad terviklike teenuste järjepidevat osutamist ja isikukeskseid tulemusi. Partnerlussuhted panustavad teenusesaajate ühiskonda kaasatusse.Tagasi