Kvaliteedisüsteemi rakendamine 2012-2013 perioodil

28.03.2012

Alates jaanuarist 2012.a. algas uus periood rakendamaks hoolekandeprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed". EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamise alapunkti alt saavad sel perioodil süsteemi rakendada 25 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenust osutavat asutust.

Veebruari lõpus 2012.a. toimus asutuste väljavalimiseks hange. Asutused, kes süsteemi rakendama valiti:

1AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu
2AS Hoolekandeteenused, Tartu Kaunase Kodu ja Tartu Mõisavahe Kodu
3AS Keila Taastusravikeskus
4AS Taastusravikeskus Sõprus
5Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
6Kursessaare Väikelastekodu
7L.M. Füsioteraapia OÜ
8MTÜ Iseseisev Elu
9MTÜ Loovteraapiad
10MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus
11MTÜ Meie Lapsed
12MTÜ Randvere Tööõppekeskus
13MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
14MTÜ Viljandimaa Singel
15MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus
16MTÜ Ühiselt
17OÜ Babysport
18Päevakeskus Käo
19SA Elva Haigla TM
20SA Koeru Hooldekeskus
21SA Maarja Küla
22SA Pärnu Haigla
23SA Viljandi Haigla
24Tartu Hiie Kool
25Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Tegevused perioodil 2012-2013, mis on seotud kvaliteedisüsteemi rakendamisega:

 • asutuste koolitamine
 • eneseanalüüsi läbiviimine
 • kogemuskohtumised osalejate vahel
 • testauditite läbiviimine
 • jooksev konsultatsioon ning vajadusel lisa- koolitused ja/või -seminarid
 • lõppauditite läbiviimine
 • sertifitseerimine, lõpukonverents

Muud tegevused:

 • kohaliku esindaja igapäevatöö, kompetentside tõstmine
 • konsultantide koolitamine
 • audiitorite koolitamine
 • metoodika ajakohastamine, tõlkimine
 • kvaliteedisüsteemi mõju analüüsi läbiviimine
 • rehabilitatsioonisüsteemi kujundamisele kaasaaitamine

EQUASS süsteemi rakendamise ajakava on järgnev:

 • kevadel 2012 toimub asutuste eneseanalüüsi protsess
 • jaanipäevast algab süsteemi rakendamise sisutöö
 • sügisel 2012 alustame kogemuskohtumistega
 • 2013.a. alguses toimub I testaudit
 • II testaudit toimub suvel 2013
 • sügisel 2013 viiakse läbi asutuste välishindamine ehk lõppaudit

Audiitorite koolitus toimub 2012.a. lõpus.Tagasi