Õigused

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad on pühendunud teenuse saajate õiguste kaitsmisele, edendamisele ja austamisele seoses võrdsete võimaluste, võrdse kohtlemise, valikuvabaduse, enesemääratluse ja võrdse osalemise osas. See pühendumumine peegeldub organisatsiooni väärtustes, kõigis teenuse arendamise ning osutamise elementides. Sotsiaalteenuse osutajad tagavad, et teenuse saajad mõistavad ja kiidavad heaks kõik nende poolt välja pakutud individuaalsed sekkumised.Tagasi