Osalemine

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad tagavad teenuse saajate täieliku osalemise ja aktiivse kaasamise ning esindatuse organisatsiooni kõigil tasanditel ja kogukonnas. Teenuse saajaid kaasatakse teenust osutava meeskonna aktiivsete liikmetena ja otsustajatena. Võrdsema osalemise ja kaasatuse saavutamiseks toetavad teenuseosutajad teenuse saajate võimestamist. Sotsiaalteenuse osutajad toetavad teenuse saajate iseenese esindamist, et edendada võrdseid võimalusi ning osalemist. Tagasi