Personal

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad juhivad ja suunavad oma personali saavutama organisatsiooni eesmärgid ja pakkuma isikukeskseid teenuseid. Nad on pühendunud kompetentsete töötajate värbamisele võttes valiku aluseks nõutud teadmised, oskused ja pädevused. Nad soosivad mitmekesise personali värbamist. Sotsiaalteenuse osutajad tõhustavad töötajate kaasamise kultuuri ja personali heaolu, soodustavad kõikide töötajate arendamist ning pidevat õppimist teenusesaajate kasu nimel. Nad näitavad, et täidavad teenusesaajate ja personali (sealhulgas vabatahtlike) tervishoiu- ja ohutusnõudeid ning tagavad sobivad töötingimused.Tagasi