Tulemustele orienteeritus

13.04.2011

Sotsiaalteenuse osutajad püüavad saavutada oodatud tulemusi, kasu ja parimat väärtust teenuse saajatele ja olulistele huvirühmadele (sh rahastajatele). Sotsiaalteenuse osutajad demonstreerivad organisatsiooni ja teenuse saajate saavutusi kooskõlas oma missiooni ja põhitegevusega. Teenuse mõjusid hinnatakse ja jälgitakse ning need on olulised elemendid pideva parendamise, läbipaistvuse ja vastutuse tagamisel.Tagasi