Uudised

Kutsume osalema EQUASS Excellence seminaril

12.03.2018

 

EQUASS kohalik esindus, Sotsiaalkindlustusamet kutsub osalema 18.04 EQUASS Excellence’i tutvustaval seminaril.

Ülevaate annab ja küsimustele vastab EQUASS juhataja Keiu Talve.

 

Kestus: 10.00-13.30

Ürituse asukoht: Sotsiaalkindlustusamet, Endla 8, Tallinn.

 

Tutvustus toimub eesti keeles.

Kohtade arv on piiratud.

 

Registeerimine aadressil https://goo.gl/forms/IrqM5Cx3flTbRbZs2

Täpsem info Garri-Kerto dot Ragastik at sotsiaalkindlustusamet dot ee

 

Tegevused viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekande teenused“ raames.

Infopäev EQUASS 2018 metoodika rakendajatele TARTUS

25.01.2018

 Austatud EQUASS 2018 metoodikaga alustajad!

 

Lisaks Tallinnas aset leidvale infopäevale oleme korraldamas samalaadse infopäeva ka Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses, Turu 2. 

 

Infopäev toimumise kuupäevaks 15.02.

Infopäeva kestvus 12.00-17.00.

 

Infopäev toimub eelregistreerimisega ning kohtade arv on piiratud!

Eelregistreerimine toimub aadressil: https://goo.gl/forms/VG7lmid38TbReLo83 

 

 

 

Infopäev EQUASS 2018 metoodika rakendajatele TALLINNAS

08.01.2018

Austatud EQUASS 2018 metoodikaga alustajad!

 

Ootame Teid 22.02.2018 Sotsiaalkindlustusametisse (Endla 8) infopäevale, et rääkida üle rakendamise protsess ning vastata tekkinud küsimustele.

Infopäeva kestvus 10.00-15.00.

 

Ühest asutusest ootame osalema maksimaalselt kahte esindajat. Vajalik eelregistreerimine.

Eelregistreerimine toimub aadressil: https://goo.gl/forms/PeovwYm0ijVVw5v23 

 

 

 

Kutsume avaldusi esitama!

05.01.2018

Pühendunud kvaliteedisüsteemi rakendajad!

 

Ilusat ja teguderohket alanud aastat!

 

Loodetavasti olete valmis uuel aastal uue hooga asuma rakendama ka uut EQUASS 2018 metoodikat.

Käivad veel viimased tihedad koolitused, kus koolitame uue metoodika järgi EQUASS audiitorid ja konsultandid.

Käesolevaga teatame, et ootame Teie avaldusi EQUASS 2018 rakendama asumiseks 8.01-26.01.2018. Selle jaoks palume Teil saata:

·        vabas vormis allkirjastatud avaldus;

·    tõend või väljavõte, et taotleja on Eesti VR seadusandluse kohaselt õigustatud             rehabilitatsiooni-, erihoolekande- või muu sotsiaalteenuse osutaja (registreeritud      Majandustegevuste registris või omab tegevusluba vms);

·         taotleja peab olema jätkusuutlik, mistõttu esitab omakäelise kinnituse, et tema suhtes ei ole     algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Avaldusi ja muid dokumente ootame hiljemalt 26.01.2018 e-posti aadressil garri-kerto dot ragastik at sotsiaalkindlustusamet.

Rakendajatel palume läbi mõelda võimalik konsultatsioonivajaduste arv ja ka see meile ettevaatavalt edastada, et saaksime töid planeerida.

Rohkem sooviavaldusi me sellel aasta vastu ei võta, ehk siis, kes soovib rakendamisteekonda alustada nt 2018 aasta sügisest, palume oma avalduse esitada siiski praegu.

EQUASS 2018 alustanud peavad jõudma lõppauditisse hiljemalt 2019.aasta mais.

Seoses ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ projekti raames me uusi rakendajaid sel aastal vastu ei võta. Uuele asutusele ning korduvtaotlejatel on võimalik EQUASS 2018 metoodika rakendamine omafinantseeringust.

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

19.01.2017

Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud tegevused liiguvad Astangult sotsiaalkindlustusametisse

Alates 1. veebruarist hakkab kõiki sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud teemasid koordineerima ja arendama sotsiaalkindlustusamet. Seni Astangul tegutsenud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus lõpetab eraldiseisva üksusena töö Astangul ning meie: Keiu Talve ja Maarika Aro siirdume tööle sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonda.

Nende asutuste jaoks, kes rakendavad EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi, jätkub kõik plaanipäraselt – toimuvad nii konsultatsioonid, kui auditid. Uued süsteemi rakendada soovijad ja taastaotlejad saavad pöörduda info saamiseks sotsiaalkindlustusameti poole.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi teemade kontaktisik sotsiaalkindlustusametis alates 1. veebruarist on kvaliteediüksuse juht Katre Koit 620 8342, Katre.Koit|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee

Täname Astangu poolt kõiki seniseid kvaliteediteemade koostööpartnereid!

 


 

EQUASS 2018 versioon avalik!

17.01.2017

EQUASS Euroopa on avalikustanud uue EQUASS 2018 Assurance ja Excellence versioonid. Viidatud dokumendid on hetkel veel inglise keeles, kuid õige pea avaldame ka eestikeelse Assurance versiooni.

Lisaks on saadaval ka eestikeelne EQUASS 2018 tutvustav kokkuvõte.

Nõustava järelevalevalve koolituse kaks viimast koolituspäeva 7-8.detsember

02.12.2016

7.detsembril toimub koolituspäev efektiivse kommunikatsiooni ja suhtlemisoskuste teemal Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses (Paadi 5).
NB! Sama asukoht on ka 8.detsembril.

Täpsemalt käsitleb pikaajalise kogemusega psühholoog, pereterapeut, suhtlemistreener Marge Vainre koolituspäeval järgmisi teemasid:
• argumenteerimisoskus
• suhtlemissituatsiooni valitsemine
• vestluse kaudne juhtimine
• konstruktiivne tagasiside andmine
• kontaktivõtt ja seda mõjutavad tegurid

Kõik need osaoskused on otseselt seotud meie kõigi igapäevatööga ja eduka nõustava järelevalve läbiviimisel suureks abiks.
Päev algab kl 10.00 ja lõppeb kl 17.00 vahepeal pausid ja lõunasöök, et oleks energiat kogu päev vastu pidada.
NB! Koolitaja palus kaasa võtta kirjutamiseks alused, kes soovib vahepeal märkmeid teha, kuna koolitusruumis ei kasutata laudu.

8.detsembril on „Nõustava järelevalve kompetentside tõstmise“ koolitusprogrammi viimane koolituspäev, mida viivad läbi teile juba tuttavad koolitajad- eksperdid Triin Vana ja Stina Siem seminari vormis.
Antud päeva eesmärgiks on jagada omavahel kogemusi järelevalvemenetlustest, kus olete saanud uusi teadmisi rakendada või olete analüüsinud oma kogemust järelevalvemenetlustest uute teadmiste valguses. Kõik see saab toimuma struktureeritult.
Päev algab kl 10 ja lõppeb hiljemalt kl 16 (täpsustame lõpuaja üle).

Viimasele koolituspäevale võtke kaasa kõik seni tekkinud küsimused ja mõtted, et neile vastuseid saada/ leida.

 

Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ kolmas koolituspäev 18.novembril Tartus

03.11.2016

Koolitusprogrammi „Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ kolmas koolituspäev toimub 18.novembril kell 10.00-17.30 Tartus hotell Pallas konverentsikeskuses (Riia 4)

Teemaks on motiveeriv intervjueerimine.
Koolituspäeva viivad läbi : Reet Hindus ja Anne Rannaveski-Poola (MTÜ Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu assotsiatsioonist).

Eesmärgid:
Kursuse läbinud saavad ülevaate motiveerivast intervjueerimisest ja MI rakendamise võimalustest enda töövaldkonnas.

Teemad:
• Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust
• kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad
• Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused)

Kursuse läbinu:
• teab motiveeriva intervjueerimise teoreetilist tausta;
• tunneb ära MI rakendamisvõimalusi enda töövaldkonnas;
• saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning resistentsuse olemusest
• tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid;
• teab, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

Päevakava lisatud SIIA.

NB! Autoga tulijatele parkimise info Pallase ümbruses:
• Hotelli taga asub parkla ning on konverentsikülastajatele tasuta, vabade kohtade olemasolul.
• Tartu Kaubamaja (Riia 1) parkimismajas on 1 tund parkimist tasuta. Teine tund 0.60 €, iga järgnev alustatud tund 1 €
• Kvartali keskuse (Riia 2) ööpäeva parkimistasu on 5€
 

15.novembril toimub seminar EQUASS rakendajatele "Märgates ja kasutades kõiki ressursse"

12.10.2016

Kutsume kõiki endiseid ja praeguseid EQUASS rakendajaid Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse poolt korraldatud seminarile „Märgates ja kasutades kõiki ressursse“,
mis on ühtlasi ka teenuste mõju ja tulemuslikkuse metoodika rakendamise projekti lõpukohtumiseks.

Seminar toimub 15.novembril 2016 kl 11-16 hotell Euroopa konverentsikeskuses (Tallinn, Paadi 5)

Nagu juba tavaks saanud, siis aastalõpuseminaridel keskendume vaid positiivsele ja sellele, mis on meie võimuses. Sel korral vaatame otsa ressurssidele ja nende maksimaalsele ärakasutamisele, et inimese/ kliendi/ teenuse kasutaja elukvaliteeti tõsta või säilitada.

Koolitaja ja elukvaliteedil põhineva teenuste mõju ja tulemuslikkuse metoodika eQual autor Geir Moen tutvustab „ressursside teemantit“, teenusepakkujad jagavad oma kogemusi eQual mudeli rakendamisest ning üheskoos arutledes leiame võimalusi olemasolevate ressursside märkamiseks ning ärakasutamiseks, et meie teenuse kasutajate elu paremaks muuta!

Kes soovib kaasa mõelda, kogemusi vahetada ja uusi mõtteid saada, siis registreeruge seminarile 10.novembriks SIIN .

 

 

Koolitusprogramm " Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine" alustab

12.10.2016

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutseva Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse eestvedamisel alustame järelevalveametnike esimese 5-päevase koolitusprogrammiga „ Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ juba oktoobris 2016.
Koolitusprogramm on kokku pandud suvel läbi viidud koolitusvajaduste analüüsi käigus. Analüüsi raport koos esialgse õppekavaga on kättesaadav SIIT.

Kinnitatud õppekava asub SIIN!

Täiendkoolitus on üles ehitatud nii, et koolituspäevadel õpitut saaks kohe ka praktikas kasutada ning oma kogemusi sellest ka teistele jagada.
Kuna ühes koolitusgrupis saavad olema nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka maavalitsuste ametnikud, siis on kogemused kindlasti mitmekülgsed ja üksteiselt õppimise võimalus suur.

Oktoobrisse jääb kokku 2 koolituspäeva- 14.oktoobril alustame „Järelevalvemenetlus praktikas“, mida viib läbi Indrek Koolmeister. Koolituspäev toimub Tallinnas.
Teine oktoobris toimuv koolituspäev saab toimuma kuu lõpus ja sel päeval keskendume kvaliteedipõhimõtetele ning sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele.
Ka novembris on toimumas 2 koolituspäeva- 1 kuu alguses (enesejuhtimisele ning efektiivsele kommunikatsioonile suunatud teemad), teine lõpus (motiveeriv intervjueerimine). Ja viimane, praktiline kogemuste vahetamine, toimub detsembris.
Proovime mõned koolituspäevadest korraldada Tartus.
Nii täpsed koolituspäevade kuupäevad, kui ka asukohad selguvad hiljem.

I koolitusgrupis saab osaleda kokku 15 inimest, sh 3 järelevalve läbiviimisega seotud ametnikku Sotsiaalkindlustusametist ning 12 maavalitsustest, kusjuurest igast maavalitsusest 1 osaleja.
Täpsustatud täiendkoolituse õppekava valmib oktoobri alguses ja edastame selle aegsasti kõigile registreerunutele.

2017.a kevadel kordame sama koolitusprogrammi ja siis saavad koolitust juba 20 inimest.
 

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise tagasiside kokkuvõte

12.09.2016

Täname kõiki, kes on Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisesse oma panuse andnud!
 

Siinkohal avaldame kõik meile saabunud ettepanekud koos kommentaaridega.

Töötame juhisega edasi ja septembrikuu jooksul saame ka täiendatud versiooni teiega siinsamas lehe kaudu jagada.

Kel veel tekib küsimusi, mõtteid, siis palun andke teada: keiu.talve@astangu.ee
Tagasiside kokkuvõte asub SIIN.

Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ teine koolituspäev toimub 27.oktoobril

30.10.2016

Koolitusprogrammi „Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ teine koolituspäev toimub 27.oktoobril kell 10.00-16.00 Tallinnas hotell Euroopa konverentsikeskuses ruumis Tallinn (Paadi 5).

Teemaks on sotsiaalteenuste kvaliteet ja kvaliteedijuhised.
Koolituspäeva viivad läbi Stina Siem (Tugikeskus Juks kvaliteedi- ja arendusjuht, järelevalveametnike analüüsi raporti üks koostajatest) ja Triin Vana (koolitaja, superviisor, sotsiaalteenuste kvaliteedi ekspert).


Päevakava:
10.00 - 10.30 Sissejuhatus, Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise tutvustus
10.30 - 11.45 Kvaliteedipõhimõtete läbitöötamine gruppides: Sotsiaalteenuste inimesekesksuse ja tulemuslikkusega seotud kvaliteedipõhimõtted
11.45 - 12.00 Kohvipaus
12.00 - 13.00 Ühine arutelu ja küsimused grupitöödest
13.00 - 13.45 Lõuna
13.45 - 14.45 Kvaliteedipõhimõtete läbitöötamine gruppides: Organisatsiooni ja teenuste juhtimisega seotud kvaliteedipõhimõtted
14.45 - 15.00 Paus
15.00 - 16.00 Ühine arutelu ja küsimused grupitöödest. Lõpetamine, vajadusel kodutöö arutelu.

Infoks:
18.novembril toimub motiveeriva intervjueerimise koolituspäev Tartus hotellis Pallas ( Riia4) Koolitajateks Reet Hindus ning Anne Rannaveski-Poola.

Kaks viimast koolituse kuupäeva on veel kinnitamisel.

 

Jõustamise koolitus II, 24-25.oktoobril Astangu KRK-s

12.09.2016

24-25.oktoober 2016 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses Jõustamise koolitus (NB! I päev kl 9-17:30 ja II päev kl 9-15:30).

Koolitaja: Ingrid Scheurink, REA College, Holland

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit täiskasvaud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad tööealiste klientidega ja kel on pädevus viia läbi grupi- või individuaaltreeninguid ja/ või kognitiiv- käitumisteraapiat. Metoodika on sihitatud töölesaamise toetamiseks, kuid sobib ka jõustatuse „mõõtmiseks“ tööga mitteseotud valdkondades.  Vrijbaan metoodika sobib klientidele alates 13-16-eluaastast, kui klient suudab ennast reflekteerida.

Koolituse teemad:
• Mis on jõustamine ja selle osised
• Jõustamise metoodika/instrumendi tutvustus (Vrijbaan)
• Kuidas kasutada metoodikat/ instrumenti
• Kuidas „tõlkida“ jõustamise metoodika/ instrumendi tulemused igapäevatöösse

Vrijbaan instrument on eestikeelne ja selle kasutamisõiguse saavad kõik koolitusel osalejad. Palun võtke võimalusel kaasa sülearvuti, et saaks Vrijbaan töövahendit arvutis kasutada!

NB! Koolitus on inglise keeles. Vajadusel tellime tõlke eesti keelde.
Koolitusel saab osaleda 12 inimest, seega on väga oluline, et kõik, kes registreeruvad, ka koolitusele tulevad, sest iga koht on arvel!

Koolituse õppekava asub SIIN!

Tutvustus:
The VrijBaan Method
The VrijBaan Empowerment Method is a structured approach to better enable someone to take the lead and become active in finding a sustainable job. The method takes into account the impact a work disability plays in someone’s life.
The basis of the Method are the six dimensions of Empowerment. The extent to which someone is in control of their own process , commonly referred to as ‘empowerment’, is determined by:
• Competence: Confidence in own capabilities
• Self- determination: The ability to make independent choices
• Impact: The feeling that choices do actually influence the own process
• Meaning: The experience that work and choices make sense
• Positive Identity: A positive feeling towards oneself
• Group Orientation: The awareness of mutual dependency
The method includes the following elements:
The VrijBaan Questionnaire.
This self-reporting list tests a person's personal level of empowerment.
It particularly focuses on the extent to which someone is able to assume control.
The VrijBaan Empowerment Training. During this program participants develop competences that are necessary to take control in their lives and in their rehabilitation. 

 Lisainfo: Keiu Talve ( keiu.talve(ät)astangu.ee)

Nõustava järelevalve koolitusvajaduse analüüsi raport 2016

05.09.2016

2013. a. läbi viidud kvalitatiivuuring sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta viitas sotsiaalteenuste järelevalve kitsaskohtadele, sh järelevalve ametnike puudulikule kompetentsile.

Uuringu raames läbi viidud intervjuudes toodi välja, et sotsiaalteenuste järelevalvet teostavatel ametnikel napib kompetentsi teenuse sisu ja/või järelevalve teostamiseks vajalike oskuste osas. Sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi ja maavalitsuste koostöökohtumisel on arutletud selle üle, millised probleemid takistavad hetkel tulemusliku järelevalve läbi viimist. On leitud, et oluline on tegeleda järelevalveorganisatsiooni võimekuse tõstmisega, mille tulemusel on koolitatud ametnikud pädevad läbi viima nõustavat järelevalvet.
Anda sisend MV-s ja SKA-s järelevalvet teostavate ametnike võimekuse suurendamiseks nõustava järelevalvealaste teadmiste ja oskuste tõstmise abil.

Nõustava järelevalve teostamisel ei vaadata ainult vigadele, vaid tuuakse välja parimad meetodid probleemkohtade lahendamiseks. Rakendatakse põhimõtet, et teenuseosutajat ei jäeta probleemidega üksi.
Analüüs sisaldab muuhulgas koondit SKA ja MV vajadustest ja ootustest järelevalvele (mai 2016 seisuga), vajaduste kaardistuse laiemat analüüsi võrreldes järelevalveametnike ametijuhendeid ja võttes arvesse projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" raames 2013. a. läbi viidud kvalitatiivuuringu analüüsi probleemkohti ja ettepanekuid sotsiaalteenuste kvaliteedi kohta.

Analüüsi raporti tervikversioon kättesaadav SIIT.
 

Ootame sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele tagasisidet!

22.08.2016

Selle aasta juuni lõpus valmis sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise esmane versioon. Erinevate osapoolte tagasiside põhjal struktureerisime juhise ümber ning käesolevas lisas on selle viimane versioon.

Selleks, et juhis oleks kompaktne ja võimalikult lühike, kuid samas kõigile arusaadav, loome juhise juurde lisamaterjali, mis avab erinevaid kvaliteedi põhimõtteid ja kriteeriumi veidi täpsemalt (kuid siiski teenuste-üleselt).
Hetkel oleme täpsemaks kirjeldanud 2 kvaliteedi põhimõtet. Samas mahus kirjeldame ka järgmised põhimõtted, kui oleme teist tagasisidet saanud, et see on toetav materjal ja aitab kvaliteedijuhist paremini mõista.

Samas oleme huvitatud, kas endiselt oleks vajadus ka spetsiifilisemate kvaliteedijuhiste järele (kas siis teenuse- või sihtgrupipõhiste) või piisab juhisest ja lisamaterjalist kvaliteedipõhimõtetest arusaamiseks ja nende rakendamiseks teenustes.
Juhiste tutvustamiseks on plaanis korraldada nii sel sügisel, kui järgnevatel aastatel mitmeid seminare, et kvaliteedipõhimõtete, kriteeriumite ja kriteeriumi täitmise näitajate osas koos diskuteerida saaksime.

Palun tutvuge juuresolevate dokumentidega ja andke meile meilitsi (keiu.talve(ät)astangu.ee) tagasisidet 5.septembriks 2016.

Tagasisidet ootame:
- Kvaliteedijuhise arusaadavuse osas
- Kvaliteedijuhiste lisamaterjali vajalikkuse ja selle sisu osas
- Spetsiifiliste juhiste vajalikkuse osas (arvestades, et lisamaterjal tuleb kõigi põhimõtete kohta).

Pärast 5.septembrit kogume kõik kommentaarid kokku ja avalikustame tagasiside ka www.equass.ee kodulehel ning teeme vastavalt tagasisidele ka edasised plaanid.

Failid on allalaetavad siin:

Ilusat sügiseootust ja uute kohtumisteni!
 

UUS! Kutse 24.augustil toimuvale kvaliteedialasele suveseminarile

27.05.2016

Kutsume kõiki kvaliteedihuvilisi ning sotsiaalsektori fanaatikuid

SUVESEMINARILE

24.augustil 2016 Koplimadise tallu (Keila vald, Maeru küla Harjumaa).
Alustame päeva kl 11 ja lõpetame 17:30.
Enne algust pakume värskendavat snäkki, vahepalaks lõunat ning ka pealelõunast turgutust.

Kavas on 2 peamist teemat paralleelsessioonidena, seega igaüks saab osaleda vaid ühel paralleelsessioonil.
Päeva alustame lühikese ühise SOKK edasiste ürituste tutvustusega ning räägime natuke ka uuest EQUASS versioonist, mida saab rakendama hakata 2017.aastast ning ka Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisest.

I teema

Kovisiooni mudeli rakendamine meeskonnas
• Kuidas viia läbi tulemuslikku klienditöö arutelu, kasutada parimal viisil meeskonna tarkust ja kogemust, luua üksteist toetavat ja väärtustavat meeskonna kultuuri.
• Kuidas leida kliendi ja tema keskkonna tugevusi ja võimalusi
• Kuidas rakendada klienditöös tugevustele suunatud lähenemist ning edukogemusest õppimist.
Osalejad saavad seminarilt kaasa struktureeritud kovisiooni– ning edukogemuse uurimise mudelid, mida oma meeskonnas kasutada ning isikliku kogemuse mudeli kasutamisest rühmaliikme-, peegeldaja- või kovisiooni grupi juhendajana.

Triin Vana
Superviisor, coach, koolitaja
EQUASS kvaliteedisüsteemi konsultant

II teema

Laiahaardelisuse põhimõtte rakendumine ja eesmärgistamine klienditöös (isikliku individuaalse plaani ja tööalase rehabilitatsiooni tegevusplaanide näitel)

• Räägime laiahaardelisusest ning peamistest aspektidest eesmärgistamisel
• Iga osaleja saab endale teha individuaalse plaani
• Seame eesmärke teistele, et harjutada mõõdetavate eesmärkide sõnastamist
• Arutame läbi erinevaid tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavasid, et leida parimaid lahendusi eesmärkide seadmiseks ning ka tegevusteks, et arvestatud oleks nii elukvaliteedialaseid eesmärke kui ka tööalase rehabilitatsiooni eesmärke

Seminar on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa on põimitud praktilistesse näidetesse. Palju on üheskoos arutlemist ning kogemuste jagamist. Esitlustehnikat ei kasutata.

Keiu Talve
SOKK juht
EQUASS ekspert, konsultant, audiitor
Koolitaja


Palun registreerige oma osalus enne 17.augustit läbi registreerimislingi, valides ühe sessiooni, milles soovite osaleda!
Registreerin ennast seminarile SIIN.

NB! Seminar on osalejatele tasuta.

Küsimuste korral pöördu ikka maarika dot aro at astangu dot ee  
Kel tarvis transpordiabi Tallinnast Koplimadisele ja tagasi, siis andke ka teada- proovime korraldada.

NB! Koplimadise koduleht ja juhised kohale jõudmiseks: http://koplimadise.ee/kontakt/ 

Kohtumiseni suveseminaril!
 

Keiu Talve artikkel Sotsiaaltöö ajakirja heaolu arengukava erinumbris

11.07.2016

Juuli alguses ilmunud Sotsiaaltöö ajakirja heaolu arengukava erinumbris ilmus Keiu Talve ​kirjutatud artikkel "Kvaliteetne sotsiaalteenus on isikukeskne".

"Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse üheks tegevuseks 2016 . aastal on välja töötada sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis ja spetsiifilised kvaliteedijuhised, mis aitaksid tõsta teenuste kvaliteeti. Koostatav juhis peaks vastama Euroopa Liidus sotsiaalteenustele esitatavatele nõuetele ning olema arusaadav igale sotsiaalteenuse pakkujale. "

Artiklit saad lugeda siit: http://www.tai.ee/images/Artiklid/ST2_eri_2016_Talve.pdf  

PAKKUMUSKUTSE( lõppenud): Kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdlev analüüs

06.05.2016

Kvaliteedijuhtimissüsteemide võrdlev analüüs

01.07.2018. jõustub sotsiaalhoolekandeseaduse säte, mille kohaselt peavad kõik
rehabilitatsiooniteenuse pakkujad rakendama sertifitseeritavat kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis järgib vähemalt järgmisi põhimõtteid: juurdepääsetavus informatsioonile, isikukesksus, tulemusele orienteeritus, koostöö, vajaduspõhine lähenemine, isiku kaasamine, teenuse jõustav iseloom, organisatsiooni töökorralduse ja juhtimise kvaliteedi tagamine (põhimõtted tulenevad Euroopa vabatahtlikust sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistikust1)
Seni on Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks kasutusel olnud EQUASS Assurance
kvaliteedisüsteem, mis on loodud spetsiaalselt sotsiaalsektori tarbeks ning vastab Euroopa Liidu poolt kehtestatud sotsiaalteenuste kvaliteedi nõudmistele (sh ka eelnevalt mainitud põhimõtetele).

EQUASS Assurance on üks võimalikke sotsiaalteenustele hästi sobivaid süsteeme, kuid vajame
kaardistust võimalike alternatiivsete kvaliteedisüsteemide osas, et kõigil sotsiaalteenuse pakkujatel oleks võimalik leida endale sobivaim. Samuti peaks olemasolev sertifitseeritav
kvaliteedi(juhtimis)süsteem sobima Eesti konteksti ning olema taskukohane nii riigile kui ka
sotsiaalteenuse pakkujatele.

Sotsiaalteenuste pakkujaks loetakse kõiki Eestis riigi või kohalike omavalitsuste poolt rahastatud sotsiaalteenuseid (sh rehabilitatsiooniteenus, erihoolekandeteenus, asendushooldus, lapsehoid, koduhooldus, tugiisikuteenus jms) pakkuvaid ettevõtteid, organisatsioone.

Töö tellijaks: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
Esindaja: Keiu Talve
Kontakt: keiu dot talve at astangu dot ee  ja tel 6877 223 või 5682 9104

Pakkumise esitamise kuupäev: 23.mai kell 10.00
NB! Tellitava töö kirjeldus asub SIIN.

Artikkel SOKK-i tegemistest 2015-2016

04.05.2016

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse uudiskirjas ilmus SOKK-i tegevusi tutvustav artikkel.

Astangul ühe kompetentsikeskusena tegutseva Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse (SOKK) nimi on küll suursugune, kuid selle taga toimuvad väga praktilist laadi ja sotsiaalteenuste igapäevaeluga seotud tegevused.

SOKK tegevuse eesmärgiks on sotsiaalsektoris huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse ning kompetentside arendamine tulemuslike ja vajaduspõhiste teenuste tagamiseks. Eesmärki viiakse ellu läbi erinevate tegevuste:

 • Info- ja arendusseminaride, koolituste läbiviimine erinevate huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse tõstmiseks.
 • EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi levitamine ja rakendamise toetamine läbi EQUASS kohaliku esinduse rolli. Sh on tänaseks päevaks 88 sotsiaalteenuse osutajat EQUASSi rakendamise ühes või teises etapis.
 • Uuringute, analüüside läbiviimine, et toetada kvaliteedialaseid arenguid riigis.
 • Juhendmaterjalide ning metoodikate väljatöötamine, et luua ühtsem arusaam sotsiaalteenuste kvaliteedist.
 • Kvaliteedialase rahvusvahelise kompetentsi Eestisse toomine ja siin levitamine.

Selleks, et eesmärke täita, on olnud väga oluliseks märksõnaks koostöö tegemine erinevate huvipooltega, et ühiseid eesmärke seada ning saavutada.

Hetkel käimasolevatest tegevustest omavad kõige praktilisemat väärtust just 2 teemat. Esmalt sotsiaalteenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika rakendamine, mis keskendub teenuse saaja elukvaliteedi hindamisele. Antud metoodika „eQual mudel“ on loodud Norras koolitaja, konsultandi Geir Moeni 30-aastase praktilise töö tulemusena ja see lähtub sellest, et sotsiaalteenustes on ainsaks eesmärgiks inimese elukvaliteedi säilitamine või selle tõus.

Detsembris 2015.a alustasime esimese 6 teenuse osutaja (sh SA Elva Perekodu, SA Perekodu, MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus, SA Maarja küla, Keila Sotsiaalkeskus, AS Hoolekandeteenused) koolitamisega antud metoodika osas ning praeguseks on saanud koolituse ka järgmised 6 teenuse osutajat ( sh SA Koeru Hooldekeskus, Imavere Päevakeskus, Narva Sotsiaaltöökeskus, Tallinna Tugikeskus Juks, Tallinna Sotsiaaltöökeskus, SA Lõuna- Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekandekeskus), kes on alustanud antud metoodika piloteerimisega oma teenustes. Koos koolitajaga toetame asutusi metoodika paremal mõistmisel, rakendamisel ning aasta lõpuks peaks meil olema konkreetsed tulemused sellest, kuidas elukvaliteedi hindamisele suunatud metoodika on toiminud ning kas seatud eesmärgid, planeeritud tegevused ja sekkumised on teenuse saajale mõju avaldanud või mitte.

Tulemustest lähtuvalt on igal teenuse osutajal võimalik oma teenuseid, tegevusi, sekkumisi üle vaadata ja vajadusel arendada, täiendada või muul moel muuta, et pakutav sotsiaalteenus oleks võimalikult mõjus ning tulemuslik.

Teiseks uudseks koolituseks ja lähenemiseks on Vrijbaan jõustamise metoodika, mis on pärit Hollandist. Esimesed 10 inimest on märtsis saanud 2-päevase koolituse, mille jooksul koolitaja Ingrid Scheurink tutvustas osalejatele 6 jõustamise peamist komponenti, Vrijbaan metoodikat, jõustavat suhtumist ning oskusi ja spetsiaalsete jõustamisülesannete läbiviimist nii individuaalses kui ka grupitöös inimestega. Kõik osalejaid said oma käsutusse eestikeelse Vrijbaan küsimustiku ning 30 erinevat jõustava mängu/ sekkumise kirjeldust, mida oma töös kasutada.

Nii teenuste mõju ja tulemuslikkuse mõõtmine kui ka jõustamine on midagi sellist, mida me sotsiaalteenuse osutajatena igapäevaselt teeme. Kuid kui me neid teadlikult, läbimõeldult ja süsteemselt teeme, siis suudame ka tulemusi selgemalt mõõta ning suunata ja seeläbi on ka teenuse saajatele pakutav teenus mõjusam.

Mõlema koolituse pakkumisega jätkame veel sel aastal.

Lisaks tegeleme sel aastal sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise väljatöötamisega, viime läbi kvaliteedisüsteemide võrdlusanalüüsi ning kaardistame Sotsiaalkindlustusameti ja maavalitsuste järelevalveametnike koolitusvajaduse, loome koolitusprogrammi ning viime läbi ka esimesele 15-le järelevalveametnikule koolitusi. Samuti toetame 31 teenuse osutajat EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamisel ning viime läbi erinevaid kvaliteediga seotud infoüritusi, koolitusi ning seminare.
 

 

Seminar: Jätkusuutliku kvaliteedikultuuri tagamine 30.märts

10.03.2016

Kutse seminarile: Jätkusuutliku kvaliteedikultuuri tagamine
EQUASSi rakendajatele, konsultantidele, audiitoritele, kvaliteedihuvilistele

Kuupäev: 30.märts 2016; 10:00-17:00
Koht
: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Astangu 27, Tallinn
Seminari läbiviia: Guus van Beek

Seminaril käsitletavad teemad aitavad paremini mõista jätkusuutliku
kvaliteedikultuuri loomise olulisust, kvaliteedikultuuri „mõõtmist “ ja muutuste
jälgimist ning juhtide rolli (kompetentsuse) olulisust kvaliteedikultuuri loomisel.

Eesmärgid:

 • Mõista kvaliteedikultuuri kontseptsiooni
 • Mõista jätkusuutliku kvaliteedikultuuri tegureid
 • Mõista kvaliteedikultuuri “mõõtmise” viise
 • Mõista juhtide rolli kvaliteedikultuuri tagamisel
 • Mõista jätkusuutliku kvaliteedikultuuri loomise meetodeid

Täpsem programmi kirjeldus SIIN!

NB! Palume koolitusele kaasa võtta sülearvuti!

Seminar toimub inglise keeles (ilma tõlketa). Koolitus on osalejatele tasuta ( va. lõuna Astangu sööklas )

Palun anna meile oma osalemissoovist teada hiljemalt 23.märtsiks registreerides end SIIN.


Tegevust viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ , alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames
 

Otsime asutusi rakendama teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodikat!

02.02.2016

TEENUSTE MÕJU JA TULEMUSLIKKUSE HINDAMISE METOODIKA VÄLJATÖÖTAMINE, PILOTEERIMINE, LEVITAMINE


Projekti taust ja vajalikkus: 2012-2013. aastal läbi viidud sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsis tõi välja vajaduse tugevdada elukvaliteedi parandamisele ja arengule suunatud lähenemist klienditöös ning keskenduda rohkem teenuste tulemuslikkuse ja mõju hindamisele. Sotsiaalvaldkonnas on pigem probleemile suunatud lähenemine ehk keskendumine probleemidele ning hetkeolukorras kiiret lahendust nõudvatele sekkumistele. Vähem pööratakse tähelepanu pikemas perspektiivis eesmärkidele ja kliendi elukvaliteedi parandamisele või säilitamisele. Tulemuslikkuse hindamiseks on vajalik teenuste eesmärkide ja oodatud tulemuste täpsem sõnastamine ning tulemuslikkuse hindamise alase üldise kompetentsi arendamine.
Oluline vajadus enamus huvipoolte hinnangul oli tõsta kliendi hindamise pädevust ning seostada eri sotsiaalteenuste osutamine (KOV, rehab. teenus jm) kliendile üheks terviklikuks hindamise ja sekkumise protsessiks. Kliendi hindamise pädevuse arendamisel rõhutati tõhusate hindamis- ja sekkumismeetmete levitamise ja koolituste vajadust.


Projekti eesmärgid: tõsta sotsiaalteenuste osutajate pädevust isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise osas läbi teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika kasutuselevõtmise.

Tegevused eesmärgi saavutamiseks:
- Sobiliku metoodika leidmine ja kohandamine Eestile sobilikuks (tänaseks metoodika leitud)
- Sotsiaalteenuse osutajate koolitamine metoodika kasutamiseks oma teenuste raames, sh isikukeskse lähenemise, individuaalse planeerimise, elukvaliteedi tõstmise, eesmärgistamise ning tulemuslikkuse mõõtmise osas (detsembris 2015 koolitatud I grupp, 6 teenuse osutajat)
- Teenuse osutajate toetamine metoodika kasutamisel
- Teenuse osutajate arengu jälgimine seoses isikukeskse lähenemisega oma teenuste osutamisel
Metoodika aitab teenuse osutajal arendada elukvaliteedi tõstmisele suunatud käsitlust teenuse osutamisel, suurendada kliendikeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise oskusi, elukvaliteedist lähtuvat eesmärgistamist ja hindamist. Läbi individuaalse planeerimise on võimalik hinnata teenuste mõju kliendi elukvaliteedile.

Oodatavad tulemused:
1) Kirjeldatud ning piloteeritud sobiv metoodika teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamiseks
2) Koolitatud 18 (3 eri grupis) teenuse osutajat kasutama antud metoodikat
3) Teenuse osutajate pädevus on tõusnud seoses isikukeskse lähenemise (sh individuaalne planeerimine ja eesmärgistamine jm) ning teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamisel
4) Metoodikat rakendavates asutusetes toimub järjepidev teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamine
Metoodika arendamine toimub koostöös Norra organisatsiooni Aktør koolitaja Geir Moen´ga.

Seega, otsime II ja III koolitusgruppi 6+ 6 teenuse osutajat:

1) Täiskasvanutele teenuse osutajate koolituspäevad 29.veebr-1.märts 2016 (6 asutust)
2) Lastele teenuste osutajate koolituspäevad 6-7.juuni 2016 (6 asutust)

Kuna koolitaja räägib inglise keeles, siis vaid vajadusel organiseerime tõlke, seega märkige kindlasti tõlkesoov registreerimislingil!

Kui osalesite suveseminari raames juba antud metoodika koolitusel, siis pole põhjust karta, et tuleb ette palju kordusi- see vaid kinnistab metoodikast arusaamist ning aitab lahti selgitada selle erinevaid tahkusid. Olen ise u 4-l korral antud koolitusel osalenud ja igal korral avastan midagi uut, mida seni poleks nagu kuulnudki :)

Koolituspäevade sisu:
- tutvustame kogu mõju ja tulemuslikkuse metoodika rakendamise„projekti“, selle tegevusi, oodatavaid tulemusi
- kaardistame ära teie senise isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise alustalad ning tegevused
- metoodika autor ja koolitaja Geir Moen tutvustab teile ühte konkreetset metoodikat isikukeskse lähenemise rakendamiseks- eQual metoodika
- teeme praktilisi katsetusi antud metoodika rakendamiseks
- kuulame teiste kogemusi antud metoodika rakendamise edulugudest, raskustest, väljakutsetest
- paneme paika konkreetse plaani edasisteks tegevusteks antud metoodika raames


Kogu projekti ajakava ja tegevused SIIN.

Projekti viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ESF TAT programmi „tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 “eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames, ajavahemikul aprill 2015 – detsember 2016.

 

Jõustamise koolitus 14-15.märtsil Tallinnas

02.02.2016


Sel aastal korraldame 2 jõustamisele suunatud koolitust.

Esimene 2-päevane koolitus toimub 14-15.märtsil Tallinnas ja II sügisel (täpne aeg ei ole veel paigas).
I koolitust viiakse läbi inglise keeles ilma tõlketa.
Sügisel 2016 toimub teise grupi koolitus, millele planeerime ka tõlke eesti keelde.
Palun tutvuge juuresoleva infoga ja kui olete koolitusel osalemisest huvitatud, siis palun registreerige end 29.veebruariks SIIN.
Kuna osaleda saab vaid 12 inimest, siis on väga oluline, et annate meile teada, kui siiski osaleda ei saa!

I koolituse aeg: 14-15.märts 2016, Tallinn (täpne asukoht selgub hiljem).

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit täiskasvaud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad tööealiste klientidega ja kel on pädevus viia läbi grupi- või individuaaltreeninguid ja/ või kognitiiv- käitumisteraapiat. Metoodika on sihitatud töölesaamise toetamiseks, kuid sobib ka jõustatuse „mõõtmiseks“ tööga mitteseotud valdkondades.
Vrijbaan metoodika sobib klientidele al 13-16-eluaastast, kui klient suudab ennast reflekteerida.
Koolitusgrupis on maksimaalselt 12 osalejat.

Koolituse teemad:
• Mis on jõustamine ja selle osised
• Jõustamise metoodika/instrumendi tutvustus (Vrijbaan)
• Kuidas kasutada metoodikat/ instrumenti
• Kuidas „tõlkida“ jõustamise metoodika/ instrumendi tulemused igapäevatöösse
Vrijbaan instrument on eestikeelne ja selle kasutamisõiguse saavad kõik koolitusel osalejad.
 

Koolitaja: Ingrid Scheurink, REA College, Holland

Lisainfo: Keiu Talvelt ( keiu dot talve at astangu dot ee)

 

Tutvustus:

The VrijBaan Method
The VrijBaan Empowerment Method is a structured approach to better enable someone to take the lead and become active in finding a sustainable job. The method takes into account the impact a work disability plays in someone’s life.
The basis of the Method are the six dimensions of Empowerment. The extent to which someone is in control of their own process , commonly referred to as ‘empowerment’, is determined by:
• Competence: Confidence in own capabilities
• Self- determination: The ability to make independent choices
• Impact: The feeling that choices do actually influence the own process
• Meaning: The experience that work and choices make sense
• Positive Identity: A positive feeling towards oneself
• Group Orientation: The awareness of mutual dependency

The method includes the following elements:
The VrijBaan Questionnaire.
This self-reporting list tests a person's personal level of empowerment.
It particularly focuses on the extent to which someone is able to assume control.
The VrijBaan Empowerment Training. During this program participants develop competences that are necessary to take control in their lives and in their rehabilitation.

 

12.veebruari talveseminar "UHKE ON OLLA..."

29.01.2016

Kutsume kõiki huvilisi osalema Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse poolt korraldatud

TALVESEMINARILE „UHKE ON OLLA...“
12.veebruaril 2016 kl 10-17
Tartus Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2)

Seminari teemaks sel aastal iseenda ja oma töö väärtustamine, motivatsioon ja areng.
Selleks, et saaksime oma klientidele parimat pakkuda, peame ise olema heas professionaalses vormis.

Kl 10 alustame sissejuhatusega ja räägime sel aastal toimuvatest koolitustest, seminaridest ja arendustest.

Siis räägib Anu Vaagen ( Luua Metsanduskooli arendusjuht ) nende koolis kasutusel olevast õppijate ja töötajate kompetentside hindamise mudelist.

Ennelõunaks proovime „lavale“ saada teenuse saajad, kes räägivad sellest, milliseid töötajaid nad hindavad.

Pealelõunal saab pikemalt sõna Kaupo Saue (koolitaja, superviisor, inimeste ja meeskondade arendaja), kes õpetab meid vaatama oma elu ja tööd Väärtustava Pilguga.

Ja enne päeva lõppu tunnustame 2015.aastal kvaliteedimärgi saanud tublisid teenuse osutajaid.

Palun anna meile oma osalusest teada 9.veebruariks SIIN registreerides.

Kohtumiseni,
Keiu ja Maarika

 

UUS! Kutse EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama! TÄHTAJA PIKENDAMINE

07.01.2016

Lugupeetud sotsiaalteenuste osutajad, sotsiaalteenuste korraldajad,

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus alustas EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamise uut hooaega.

2016 aastal valime Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama 15 erinevat sotsiaalteenuse osutajat üle Eesti.

Taotluste esitamise tähtaega on 8.veeburar 2016.

Innustame kõiki sotsiaalteenuseid pakkuvaid organisatsioone, kes ei ole varem EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendanud, oma taotlusi esitama, kuna see on hea võimalus süsteemselt hinnata ja analüüsida organisatsiooni juhtimist ja teenuse osutamise protsessi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine aitab leida oma teenustes parendamist vajavad valdkonnad ning väliste nõustamiste, koolituste ning asutustevahelise kogemuste vahetamise kaudu arendada organisatsiooni ja teenuste kvaliteeti.

EQUASS kvaliteedisüsteemi tutvustus, rakendamise protsessi kirjeldus ning taotlustingimused on kirjas lisas olevas taotluskutses.

Taotlusi ootame e-postile maarika dot aro at astangu dot ee või paberkandjal Astangu KRK (aadress: Astangu 27, Tallinn 13519) 8.veebruariks 2016.

Taotlusi hindame veebruari alguses, misjärel anname valitutele koheselt ka vastused, sest sissejuhatav koolitus toimub juba 22.veebruaril 2016 Tallinnas.

Taotluskutse asub SIIN.

Palun edastage kutset võimalikele teistele huvilistele!


 

TÖÖKUULUTUS: Otsime oma meeskonda EKSPERTI!

12.11.2015

Otsime oma meeskonda täistöökohaga sotsiaalteenuste kvaliteedi EKSPERTI!

Ametikoha tutvustus ja kandidaadi profiil on kirjas SIIN.

Palun levitage kuulutust ja/ või kandideerige ise, kui see teid kõnetab ja kui soovite meiega sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisse panustada!
 

Palun saada oma CV koos motivatsioonikirja ja palgasooviga hiljemalt 17.jaanuariks aadressile mailis.talu@astangu.ee või kandideeri läbi CV Online keskkonna.

Küsimuste korral palun pöörduge Keiu Talve poole ( tel. 56829104 või e-mailile keiu dot talve at astangu dot ee )

Liitu meie meeskonnaga!

 

 

5.novembril toimub seminar "Sotsiaalteenuste kvaliteedist ja EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamise võimalustest“

09.10.2015

Hea kolleeg, kutsume Sind sotsiaalteenuste kvaliteedi seminarile

 „Sotsiaalteenuste kvaliteedist ja EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamise võimalustest“

Seminar toimub: 5.november 2015, kl 11.00 – 15.00 Järva Maavalitsuse saalis (Rüütli 25, Paide)

Oodatud on osa võtma kõik sotsiaalteenuste kvaliteediga seotud huvigrupid - teenuse osutajad, teenuste rahastajad ja korraldajad, järelevalve teostajad ning ka teenuse kasutajate esindusorganisatsioonid.

ESF programmi rahastusel on võimalus kuni aastani 2020 igal aastal 15-l uuel asutusel kandideerida ja rakendada EQUASS kvaliteedisüsteemi, seega on seminarile eriti oodatud kvaliteedisüsteemi rakendamise võimalustest huvitatud teenuseosutajad.

Seminari eesmärk ja sisu:

 • Tutvustada ja praktikaga seoses lahti mõtestada Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku kvaliteedi põhimõtted ja kriteeriumid (mis edaspidi saavad olema aluseks ka Eestis sotsiaalteenuste kvaliteedi käsitlemisel).
 • Tutvustada EQUASS kvaliteedisüsteemi, selle senist rakendamist Eestis ning rääkida kvaliteedisüsteemi rakendamise võimalustest. Jagada praktilist kogemust kvaliteedisüsteemi rakendamisest (teenuse osutaja pilgu läbi).

Seminari läbiviijad: Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse meeskond, Keiu Talve ja Triin Vana

Seminar on osalejatele tasuta.

 

12-13.oktoobril toimub EQUASS konsultantide jätkukoolitus

07.10.2015

12-13. oktoobril  toimub EQUASS konsultantide jätkukoolitus. Esimene osa koolitusest toimus 4-6.mai, kus koolitasime juurde 7 uut konsultanti ning koolitatud said ka juba varem konsultandina tegutsenud konsultandid ning konsultandina tegutsevad audiitorid.

Koolitus toimub inglise keeles ning koolitajaks Guus van Beek.
 

UUS! EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtted: juhendmaterjal

22.09.2015

Oleme valmis saanud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtete juhendmaterjali ( http://www.equass.ee/public/EQUASSi_lisamaterjal.pdf )

Käesolev juhend on täiendav lisamaterjal dokumendile „EQUASS kriteeriumid“, mis tutvustab EQUASS metoodikale põhinedes kvaliteedi tagamise kriteeriume, põhinedes Sotsiaalteenuste Kvaliteediraamistikul ja Sotsiaalse Kaitse Komitee Euroopa vabatahtlikul sotsiaalteenuste kvaliteediraamistikul.

Juhendi eesmärk on abistada sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel mõista paremini EQUASS kvaliteedisüsteemi põhimõtteid ja kriteeriume. Juhendis on järjestikku esitatud EQUASSi kümme kvaliteedi põhimõtet koos selgitustega, mis hõlmavad nii teoreetilist käsitlust kui praktilisi näiteid. Täiendavalt on juhendisse lisatud vastused sagedamini EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendajate poolt esitatud küsimustele EQUASSi põhimõtetest ja kriteeriumitest aru saamiseks. Esitatud on ka praktikas toimivate lahenduste näited, kuid oluline on silmas pidada, et konkreetse asutuse jaoks sobivate ja toimivate lahenduste leidmine jääb iga organisatsiooni enda ülesandeks.

Loodame, et käesolev juhend on Teile abiks EQUASSi kvaliteediteekonnal, et mõista kvaliteedi põhimõtteid ning osata seostada neid oma organisatsiooni igapäevase töö ja praktikaga, et näha kvaliteedisüsteemi loomise vajalikkust ning sellest saadavat tulu nii organisatsioonile kui teenuse kasutajatele parema teenuse näol.

23.septembril toimub EQUASS kogemuskohtumine asutustele (rakendamist alustanud 2015)

31.08.2015

 EQUASS rakendajate kogemuskohtumine

 23.septmebril kell 11-16.00 toimub uute ( 2015 alustanud) EQUASSi rakendajate kogemuskohtumine Tartus, Tartu Hotelli konverentsikeskusesse (Soola 3, tartu).

Teemadeks sel kohtumisel:
• Kogemused eneseanalüüsidest- asutuste kogemused sellest, kuidas läks? Mis oli kasulik? Millist abi vajate edaspidi?
• EQUASS rakendamise tervikprotsessi tutvustus
• Kvaliteediringi toimimine asutuses- planeerimise protsess, aastaplaanid ja aruandlus, tagasisidestamine, korrigeerimine, põhimõtete ja kriteeriumite seostamine kvaliteediringis.
• Räägime ka järgnevatest üritustest ja tegevustest, mida oleme planeerinud.
• Oma kogemusest räägivad EQUASS kvaliteedisüsteemi sertifikaadi kätte saanud asutuste esindajad, sh mis on tähtis; soovitused; nõuanded; mida nad õppisid; mida teeksid nüüd teisiti jne (SA Elva Perekodu ja MTÜ Ühiselt)


NB! Väga oluline, et saadaksite ette teemasid või küsimusi, mille osas vajate abi või teiste kogemusi, et saaksime paremini kogemuskohtumist ette valmistada. Küsimused ja kommentaarid saate lisada registreerimisvomis või siis saata e-posti teel: maarika.aro@astangu.ee ( hiljemalt 18. septembriks).

Kogemuskohtumisele palun registreerida SIIN 17.septembriks ( maksimum 2 inimest asutuse kohta).


Küsimuste korral võtke kindlasti ühendust!
Kogemuskohtumist viib läbi Triin Vana.
 

24.augustil toimub suveseminar

10.07.2015

 

Astangu KRK Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus
kutsub kõiki kvaliteedihuvilisi
SUVESEMINARILE

mis toimub 24.augustil 2015 kl 10-18 Lepiku külalistemajas Harjumaal
(Kabila küla, Kernu vald) http://www.lepikutalu.ee/

Tuleme enne töist sügishooaega kokku, jagame kogemusi ning turgutame meeli, et pakkuda nii endale kui ka oma klientidele uut kvaliteeti!

Seminari raames läheme süvitsi kahes liinis:

 • Üks liin süveneb päeva jooksul isikukesksesse lähenemisse ning elukvaliteedi tagamisse Norra praktiku ja koolitaja Geir Moeni juhtimisel (tagame tõlke eesti keelde)
 • Teine liin on suunatud rohkem organisatsiooni juhtimisele ning käsitleb muutuste juhtimist ning personali kaasamist koolitaja Mare Muskati juhendamisel

NB! Sessioonid toimuvad samaaegselt, seega peaksite endale valima ühe neist!

Et endale pakkuda meeldivat suve lõpetust, siis võtame aega kosutavateks pausideks ja lõunaks!

Seminar on osalejatele tasuta!
Kui peale registreerimist selgub, et Te ei saa siiski seminarist osa võtta, siis andke kindlasti meile teada!

Registreerimine on lõppenud!

Täpsem info ja ajakava augustis kodulehel või võta ühendust Maarikaga- maarika dot aro at astangu dot ee
 

 

 

Kutse KOV sotsiaalteenuste kvaliteedi teemalisele arendusseminarile

19.05.2015

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus korraldab veel sel kevadel kaks arendusseminari- üks Tallinnas ja teineTartus.
Seminarid on jätkuks eelmisel aastal toimunud regionaalsetele seminaridele sotsiaalteenuste kvaliteedist.

Tallinna seminar toimub 03.juuni kl 11.00-16.00, Tallinn Seaport Hotellis, Uus-Sadama 23, Tallinn.
Tartu seminar toimub 09.juuni kl 11.00 – 16.00, Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensises, Raekoja plats 1/Ülikooli 7, Tartu.

Arendusseminari eesmärk: Sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtete, kvaliteedi edendamise võimaluste ning arenguplaanide tutvustamine, heade kogemuste ja praktikate jagamine sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisest. Sotsiaalteenuste kvaliteedialase teadlikkuse ja kvaliteedikultuuri edendamine Eestis.


Oodatud on kohaliku omavalitsuse tasandil sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisega seotud erinevad huvipooled – teenuste korraldajad ja teenuste pakkujad, nõustajad ja järelevalve teostajad.

Teemad ja ajakava: (seminar toimub ettekannete, arutelude ja rühatööde vormis)
11.00 – 12.00 Seminari eesmärkide, Astangu KRK ning Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse tegevuste tutvustamine.
Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise ja tagamise erinevatest võimalustest, eri osapoolte roll ja koostöö.
12.00 – 13.00 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu tutvustamine teenuste kvaliteedi ja miinimumnõuetega seoses. Võimalustest KOV teenuste ja kvaliteedi arendamisel.
13.00 – 13.30 Kerge lõuna.
13.30 – 14.45 Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku kvaliteedipõhimõtete ning kriteeriumite tutvustus. Kvaliteedijuhiste väljatöötamisest, juhiste sobivusest KOV teenustele.
15.00 – 16.00 Heade praktikate jagamine KOV teenuste kvaliteedi edendamisel.

Seminari korraldab Astangu KRK, koostöös Sotsiaalministeeriumiga, ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.


Seminari läbiviijad: Triin Vana (Astangu KRK Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus, ekspert-koolitaja) ja Tõnis Vaik (Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakond, nõunik).

Seminar on osalejatele tasuta.


Seminarile registreerumine toimub:
Tallinna seminarile (3.juuni 2015) kuni 29.maini 2015 registreerimise lingi kaudu SIIN
Tartu seminarile (9.juuni 2015) kuni 03.juuni 2015 registreerimise lingi kaudu SIIN või aadressil maarika.aro@astangu.ee.

Seminari materjalid:

Küsimuste korral pöörduge palun triin.vana@astangu.ee või telefonil 56639793.
 

4.juunil toimub Astangul EQUASS Excellence'i tutvustav seminar

18.05.2015

 

Oleme EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemiga juba mitmed aastad Eestis tegelenud. Kuna meil on teenuse osutajaid, kes on oma arengutes juba väga edumeelsed ning sooviksid uusi väljakutseid, siis korraldame EQUASS Excellence'i tutvustava seminari 4.juunil 2015 Tallinnas.

Seminari tuleb läbi viima EQUASSi üks loojatest, ekspert, koolitaja, konsultant ja audiitor Michael Crowley Iirimaalt.
Seminar toimub 4.juunil Astangu keskuses (Astangu 27, Tallinn) kl 10-16.
Läbiviija tutvustab Excellence süsteemi, räägib selle erinevustest Assurance'ist ning läbi konkreetsete kriteeriumite analüüsi toimuvad ka arutelud.

Kuna kogu metoodika on inglise keeles ja ka rakendamisel on oluline inglise keele oskus, siis seminaril me tõlget ei korralda ja töö käib inglise keeles.
Päeva jooksul pakume kohvi- suupisteid ja ka lõunasööki.

Selleks, et kõik osalejad saaksid seminarist maksimaalselt kasu, saadame ette ka kodutöö- iga asutuse puhul tuleks natuke täita Excellence eneseanalüüsi vormi (ehk kirjeldada 3 etteantud kriteeriumi puhul lähenemist/ approach, rakendamist/ deployment ja tulemusi/ results).
Seminarile võivad tulla ka konsultandid ja audiitorid!

Kodutööks vajalikud materjalid saadame kohe, kui olete end registreerimislingi kaudu registreerinud hiljemalt 29.maiks 2015 SIIN!
 

Lisaküsimuste korral palun pöörduda Keiu Talve poole (keiu dot talve at astangu dot ee)

 

EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi mõju uuring

27.01.2015

Meil on heameel pakkuda kõigile huvilistele lugemiseks EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi mõju uuringut.


EQUASS Eesti esindus Astangu KRKs on alates 2010. aastast tegelenud sotsiaalteenuste pakkujatele suunatud kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS tutvustamise ja juurutamisega Eestis, et aidata kaasa efektiivsemale ja tulemuslikumale sotsiaalteenuse osutamisele.

Sotsiaalsektori asutustelt oodatakse kõrget kompetentsi ja kvaliteeti, kuid praktikas on probleemiks osutunud teenuste ebaühtlane kvaliteet, juhtide ja töötajate vähene teadlikkus kvaliteedipõhimõtetest ja kvaliteedi juhtimisest. Kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise tulemusena oodatakse sotsiaalteenuseid pakkuvatelt asutustelt teenuste osutamise kvaliteedi täiustumist ning kvaliteedialase teadlikkuse ja pädevuse tõusu.

Käesolev uuring keskendub kvaliteedisüsteemi rakendamise tulemuste ja mõju hindamisele asutuste näitel, kus kvaliteedisüsteemi on rakendatud (peale sertifitseerimist) 1 aasta.

Kvaliteedisüsteemi mõju on võimalik hinnata erinevatel tasanditel, vaadates nii lühi- kui pikaajalisi tulemusi. Kuna EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamine on kestnud vaid mõned aastad, siis uuringu fookusesse on võetud vaid süsteemi rakendavate asutuste tasand ning lühiajalised tulemused.

Uuringu tulemusena selgub, et kvaliteedisüsteemi rakendamine on ennast õigustanud kõikides asutustes, näidates kätte iga konkreetse asutuse arengukohad ning võimalused pidevaks parenduseks. Võrreldes varasemaga on asutuse juhtimine süsteemsem ja teadlikum, arvestades võimalikult palju nii klientide, töötajate, rahastajate, partnerite kui ka muude huvirühmade vajadusi ja ootusi.

Asutused on saanud teadlikumaks kvaliteedi olemusest, selle tagamise ja täiustamise viisidest, töötajates on tekkinud arusaam sellest, et kvaliteet tuleneb neist endist ja on nende igapäevase töö osa, mitte midagi eraldiseisvat. Kasvanud on meeskonna tunnetus, töötajad on oluliselt rohkem kaasatud asutuse juhtimisse, teenuste hindamisse ja arendamisse. Tehakse teadlikumat koostööd huvirühmadega, ollakse avatum ja läbipaistvam tegevustes, mõeldakse rohkem oma kohast ja panusest kogukonda ja ka ühiskonda laiemalt.

Kõige enam on EQUASSi rakendamine mõjutanud teenuse saajaid - kliendid on muutunud eneseteadlikumaks ning tunnevad paremini oma õigusi ja kohustusi, teenus on isikukesksem ja tulemustele orienteeritum, kliendid saavad rohkem kaasa rääkida teenuse osutamise ja arendamise protsessis ning võtta rohkem vastutust.

Kvaliteedisüsteemi rakendavad asutused leiavad ühiselt, et süsteemi tuleb hoida elus ja mitte rakendada seda EQUASSi kvaliteedimärgi pärast, vaid asutuse ja selle kvaliteedikultuuri arenguks. Asutustel on tugev sisemine motivatsioon tegeleda edasi kvaliteedi arendamise ning pideva parendamisega, oodatakse tuge ja nõustamist Astangu KRK poolt ning oluliselt suuremat kvaliteedisüsteemi rakendamise väärtustamist riigi ja rahastaja poolt.

Käesolev uuring koostati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse (edaspidi Astangu KRK) ESF programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkt 3.5.2 „Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine“ raames.

NB! Täies mahus mõjuanalüüs asub SIIN.

 

EQUASS kohalikust esindusest on saanud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus

12.02.2015

Käesolevast aastast on Astangu KRK-s tegutsevast EQUASS Kohalikust Esindusest saanud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus (lühendina SOKK).

Keskuse peamiseks eesmärgiks on sotsiaalsektoris huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse ning kompetentside arendamine tulemuslike ja vajaduspõhiste teenuste tagamiseks.

Teeme seda läbi järgnevate tegevuste:

 • Info- ja arendusseminaride, koolituste läbiviimine erinevate huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse tõstmiseks
 • EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi levitamine ja rakendamise toetamine läbi EQUASS kohaliku esinduse rolli
 •  Uuringute, analüüside läbiviimine, et toetada kvaliteedialaseid arenguid
 • Juhendmaterjalide ning metoodikate väljatöötamine, et luua ühtsem arusaam sotsiaalteenuste kvaliteedist
 • Koostöö tegemine erinevate huvipooltega, et ühiseid eesmärke seada ning saavutada
 • Kvaliteedialase rahvusvahelise kompetentsi Eestisse toomine ja siin levitamine.

Tegevusi viime ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise" raames. 

Meeskonnas on endiselt 3 inimest:
Keiu Talve keskuse juhina
Maarika Aro arendusspetsialistina ning
Triin Vana ekspert- koolitajana

Meiliaadressid on muutunud: eesnimi.perenimi@astangu.ee (enne oli @equass.ee)

Koostööettepanekute asjus või küsimuste korral palun pöörduge julgesti meie poole!

 


 

10.detsembril 2014 toimub Tallinnas City Hotell Portuse seminarikeskuses talveseminar „Otsides inspiratsiooni tugevustest“

18.11.2014

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koos EQUASS kohaliku esindusega kutsub kõiki kvaliteedihuvilisi talveseminarile!

Otsides inspiratsiooni tugevustest“
mis toimub 10.detsembril 2014 kl 10-16 Tallinnas City Hotell Portuse seminarikeskuses ( Uus-Sadama 23; V korrus)

Unustame hetkeks igapäevased mured, takistused ja väljakutsed, keskendume vaid positiivsele ja laseme end inspireerida üksteise tugevustest ja headest kogemustest!

Seminari päevakava ja esinejad:

 • 10:00- 10:15      Tervitussõnad
 • 10:15- 10:45     Tunnustamist väärt- Samm tagasi kliendikesksuse suunal. Mare Naaber, AS Hoolekandeteenused
 • 10:45- 11:15     Näide praktikast- Teenuste tulemuslikkuse mõõtmine. Piret Kuusküll, Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
 • 11:15- 11:45     Näide praktikast- Klientide kaasamine teenuste parendamisse. Liina Teesalu, Astangu KRK
 • 11:45- 12:15    Kerge lõunapaus
 • 12:15- 13:15     Innustav meetod- Tugevustele suunatud klienditöö. Külli Mäe, EPRÜ
 • 13:15- 13:30 Kasulikku- Kogemusnõustamise head praktikad. Kogemusnõustajate võrgustiku liikmed, EPRÜ
 • 13:30- 14:00 Hea näide- Teenuste mõju analüüs. Anne Lauringson ja Kristi Villsaar,  Eesti Töötukassa
 • 14:00- 14:15 väike värskendav paus
 • 14:15- 15:00 Hea näide haridussektorist- Kvaliteedi edendamine kutsehariduses, Hr Kalle Toom, Räpina Aianduskool, varasemalt Haridus- ja teadusministeeriumi
 • 15:00- 16:00 Väärt kogemus- Töötaja enda väärtustamine. Minu meelerahu hetked. Psühholoog, koolitaja, terapeut Helena Väljaste

 
 

Talveseminar on osalejatele tasuta! Kutset võib julgelt ka levitada!

Registreeru seminarile siin hiljemalt 3.detsembriks!

Autoga seminarile tulijatele: PARKIMISE INFO 

 

Lisainfo: maarika.aro@equass.ee või 6877223
 

Sertifitseeritud asutuste kogemuskohtumised Lõuna -ja Põhja-Eestis (11 ja 13. november)

27.10.2014

Korraldame novembris kaks kogemuskohtumist, ühe Lõuna-Eestis ja teise Põhja- Eestis: temaatika mõlemal kohtumisel sama.
Asutus saab ise valida, kumb asukoht paremini sobib!

Kogemuskohtumise eesmärgiks on koos läbi rääkida ja leida lahendusi neile teemadele, mis EQUASSi rakendamisel on väljakutseteks ka pärast esmast sertifitseerimist, et süsteemi „elusana“ hoida ja asutuse kvaliteedikultuuri edendada.

Omalt poolt pakume välja teemadeks:
1. kvaliteediringi toimimine erinevatel teenuste tasemetel
2. kliendi õiguste rakendamine ning seosed erinevate kvaliteedi põhimõtetega

Ootame teiepoolseid teemade püstitusi, et ka Teil kohtumisest võimalikult palju kasu oleks!
Omapoolsed ettepanekud võite saata e-mailiga ( maarika.aro@equass.ee) või kirjutada need registreerimislehel olevasse lahtrisse.

Kohtumist viivad läbi Keiu Talve ja Triin Vana.
Vahepeal pakume kohvi/teed ja lõunasööki.

Registreerimine:

11.novembril kell 11.00-15.00 toimub kogemuskohtumine Keila SOS Lastekülas (aadressil Ülase 11, Keila, Harjumaa).
Registreerida saab kuni 7.novembrini siin.


13.novembril kell 11.00-15.00 toimub kogemuskohtumine SA Perekodus Viljandimaal ( aadressiga Kase tee 2, Jämejala küla, Viljandi vald)

Registreerida saab kuni 7.novembrini SIIN.

 

NB! Küsimuste korral pöörduge palun maarika.aro@equass.ee või telefonil 6877 223/ 52 13 563


 

31.oktoobril koolitus EQUASS rakendajatele ja 4. novembril EQUASS audiitoritele ja konsultantidele

03.10.2014

EQUASS Eesti korraldab kvaliteedisüsteemi rakendavatele asutustele koolituspäeva, et toetada asutusi EQUASSi süsteemi rakendamisel ning jagada teavet, kogemusi selle kohta, kuidas süsteemi oma asutustes nii rakendada, et see avaldaks teenustele ka soovitud mõju. Peamiseks läbivaks koolituste märksõnaks on kvaliteedikultuuri loomine.

NB! Sama sisuga koolitus toimus juuni alguses Tartus ning nüüd Tallinna koolitus neile, kes juunis ei osalenud.

Koolitus „Paindlikkus EQUASSi rakendamisel“ toimub:

31.oktoobril 11.00-16.30 Tallinnas ( Tallink Express hotell, aadressiga Sadama 9 )

Koolitust viib läbi pikaajalise kogemuse ja väga praktilise lähenemisega koolitaja, EQUASS konsultant ja audiitor Geir Moen Norrast.

Koolitusel käsitlusel järgmised teemad( KAVA): 

 • EQUASS süsteemi paindlikkus (suur asutus vs väike teenuse osutaja ja dokumenteerimise erisused nende puhul)
 • ohud süsteemi rakendamisel- rakendamine märgi pärast vs rakendamine teenuse sisu kvaliteedi tõusu eesmärgil
 • nõuanded jätkusuutliku kvaliteedisüsteemi loomiseks.

Koolitusele ootame kõiki EQUASS süsteemi rakendajaid - neid, kes hetkel rakendavad ja neid, kes on juba lõppauditi läbinud.


NB! Koolitus toimub inglise keeles (järeltõlge eesti keelde).

Et kõik osalejad aktiivselt kaasatud oleksid, saab koolituspäeval osaleda max 25 inimest.

NB! Koolitusele saab registreeruda kuni 27.oktoobrini SIIN

Hotelli juures parkimise info SIIN.

 

Lisaks toimub koolitus EQUASS-i konsultantidele ning audiitoritele:

Aeg : 4.november 2014 kell 11.00- 17.00 

Koht:  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

 Koolitaja: Geir Moen (Norra)

Koolitus jaguneb kahte ossa: esimene pool koolitusest konsultantidele ja audiitoritele ning peale lõunat jätkame vaid audiitoritega ( raporti kirjutamine).

Päevakava:

11.00- 13.45

 • Proovime koolitaja abiga jõuda selgusele indikaatorite tõendamise osas- millal on tõend piisav ja millal mitte
 • Kas ja kuidas võrrelda väga häid teenuse osutajaid ja vähem häid?
 • Samuti käsitleme teemasid efektiivsete meetodite kohta konsulteerimisel ja ka auditeerimisel- märkemete tegemine, piiratud ajaga maksimaalse tulemuse saavutamine, konsulteerimise/ auditeerimise protsessi juhtimine.

14.00-17.00 jätkame koolitusega vaid EQUASS audiitoritele.

Teemaks- auditi raporti kirjutamine- kuidas kirjutada raportit, mis kajastaks hästi nii asutuse tugevusi kui ka arenguvaldkondi ning millest oleks võimalikult palju kasu edasiste parenduste planeerimisel.

Koolitusele saab registreerida kuni 27.oktoobrini SIIN.
 

NB! Juhul kui peale registreerimist selgub, et Te ei saa siiski koolitusest osa võtta, siis palun kindlasti andke sellest meile teada : maarika dot aro at equass dot ee või telefonil 52 13 563

Ootame Teid!
 

Kvaliteediteemalised koolitused ja seminarid 29.sept-01.okt.2014

04.09.2014

Kutsume teid sel sügisel osalema mitmel koolitusel ja seminaril, mis suunatud just meie sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamiseks.
Käesolevaga saadame 4 ürituse info ja avame neile üritustele ka registreerimise.
Kõikide koolituste ja seminaride päevakavad on lisatud. 

NB! 30.septembri seminari ja koolituse asukoht on muutunud! Mõlemad üritused toimuvad Tallink SPA ja konverentsihotellis (Tallinn, Sadama 11a).

Registreerumine toimub kuni 22.september 2014 või kuni kohti jagub!

29.septembril viib EQUASS peaekspert Guus van Beek läbi uuendatud formaadi ja sisuga kvaliteedikultuuri koolituse Pärnus. Koolituse täpne sisu ja eesmärgid kirjas kavas ja koolitus on suunatud kõikidele- nii teenuse osutajatele kui ka konsultantidele ja audiitoritele. Osaleda saab kuni 25 osalejat. 

ETTEKANNE SIIN

30.septembri hommikul toimub infoseminar, kus räägime laiemalt Eesti ja Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisest (KAVA)- mida oleme teinud, kuhu oleme teel ja kuhu on teel Euroopa sotsiaalteenused. Seminaril sünkroontõlge.

30.septembri pealelõunal räägib Michael Crowley Iirimaalt isikukesksest lähenemisest teenuste osutamisel (KAVA). Michael seob isikukeskse lähenemise praktilised kogemused EQUASSi nõuetega ning kinnistab teadmisi praktilise tööga, seega koolitus on eriti kasulik just EQUASSi süsteemi rakendajatele. Koolitusel sünkroontõlge eesti keelde, seega keeleoskus ei saa osalemisel takistuseks.

NB! Koolituse osalejate nimekiri on täitunud!

NB! Sama koolitus toimub 1.oktoobril kell 9.00-13.00 Astangu KRK-s, aga ILMA TÕLKETA! (KAVA)

 

 1.oktoobri hommikul kavandatud EQUASS audiitoritele koolitus EQUASS auditi raporti kirjutamisest jääb ära ja lükkub edasi. Koolitajaks Geir Moen. Täpsema info koolituse kohta saadame välja peagi!

Lisaks toimub EQUASSi rakendajatele Norra kolleeg Geir Moeni läbiviimisel koolitus „ Paindlikkus EQUASSi rakendamisel“ ja audiitoritele ning konsultantidele koolitus, kuid nende koolituspäevade kohta täpsem info oktoobri alguses.


Aasta lõpetame 10.detsembril toimuva sotsiaalteenuste kvaliteedi talveseminariga.

Rohkem infot kogemuskohtumiste ja sertifitseeritud asutuste külastuste toimumise aegade kohta EQUASSi kodulehel, kuid saadame alati info eraldi ka otse sihtgrupile.

Loodame, et koolituste ja seminaride temaatika vastab teie ootustele ja ootame rohket osavõttu!

Oleme alati avatud ka uutele ettepanekutele ja ideedele.
 

Sel aastal juba toimunud ja tulekul sotsiaalteenuste kvaliteedi arendusseminarid!

04.09.2014

 

Kuupäevad ja toimumiskohad:

Tulekul:

7. oktoobril Saaremaal kl 10.30- 15.00 (Saare Maavalitsus; Lossi 1 Kuressaare )

NB! Saaremaa seminarile registreerimine toimub SIIN kuni 30.september 2014
või aadressil maarika.aro@equass.ee

 

Toimunud:

21.mai Tartus ( Tartu Keskkonnaamet)

30.mai Tallinnas ( Hotell Euroopa)

27. august Hiiumaal (Hiiu Maavalitsus)

03. september Pärnus (Pärnu Maavalitsus)

NB! Toimunud kvaliteedi arendusseminaride rühmatööde kokkuvõtted on kättesaadavad SIIN!

 

Osalejad:

Seminarile on oodatud sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisega seotud erinevad huvipooled – teenuste korraldajad, nõustajad ja järelevalve teostajad, teenuste osutajad ning teenuste kasutajate esindusorganisatsioonid.
Pärnu seminaril: Pärnumaa, Viljandimaa ning Läänemaa

Seminari eesmärk:

Edendada koos kvaliteedialast teadlikkust ning kvaliteedikultuuri, tugevdada eri huvipoolte rolli ja koostööd kvaliteedi edendamisel:
• Tutvustada sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid ning kvaliteedi juhtimise põhimõtted
• Tutvustada 2013.detsembris valminud sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsi ja ettepanekuid kvaliteedi parandamiseks. Analüüsiga saate eelnevalt tutvuda EQUASS Eesti kodulehel: sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs
• Arutleda erinevate huvipoolte rolli ja vastutuse üle teenuste kvaliteedi tagamisel
• Leida kvaliteedi edendamise võimalusi igapäevases töös

Seminari kava:


• Senised arengud sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel Eestis. Kvaliteedikultuurist ja selle arendamise võimalustest (ettekanne kättesaadav siin). 
• Ülevaade sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsist ja ettepanekutest tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks. Sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtted (Euroopa vabatahtlik sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistik), terviklik kvaliteedijuhtimise mudel ning osapoolte roll kvaliteediringis (Ettekanne kättesaadav siin). 
• Arutelu eri huvipoolte esindajatega gruppides, teemal: erinevate huvipoolte roll ja võimalused kvaliteedipõhimõtete integreerimiseks oma töös ning sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamiseks oma piirkonnas.
• Tulemuste arutelu ja seminari kokkuvõte.
 

Seminari läbiviijad: Keiu Talve ja Triin Vana, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, EQUASS kohalik esindus


Seminar on osalejatele tasuta.

Küsimuste korral pöörduge palun: triin.vana@equass.ee või telefonil 56639793.


 

Tegevuste kuupäevad sügisel

07.07.2014

Oleme planeerinud koolituste, infoseminaride, kogemuskohtumiste ja testauditite kuupäevad sügiseks, et igaüks saaks omale vajaliku ürituse kuupäeva, orienteeruva aja ette ära planeerida.

Kui tuleb ette muudatusi, siis anname sellest kindlasti eraldi teada. Iga sündmuse kohta saadame sihtgrupile ka kutse ja registreerime osalejaid igale üritusele eraldi.

Plaan kättesaadav siit.

lisainfo ja küsimused saatke palun: maarika dot aro at equass dot ee

Kvaliteediteemalised arendusseminarid mais 2014 (ettekanded lisatud)

02.05.2014

Olete oodatud osalema sotsiaalteenuste kvaliteedi teemalistel arendusseminaridel

 Aeg: 21.mai 2014 Tartus ja 30.mail 2014 Tallinnas Euroopa hotellis, Paadi tn 5

(Pärnumaa seminar toimub sügisel)

Toimumiskoht: Tartu, Aleksandri 14 (Keskkonnaameti Tartu kontori saal); Tallinna seminari asukoht täpsustub

Osalejad: Seminarile on oodatud kvaliteedi edendamisega seotud erinevad huvipooled – teenuste korraldajad, nõustajad ja järelevalve teostajad, teenuste osutajad, teenuste kasutajate esindusorganisatsioonid.

Tartu seminari: Tartumaa, Valgamaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa sotsiaalteenuste kvaliteedist huvitatud valdkonna juhid ja spetsialistid

Tallinna seminaril: Harjumaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Läbiviijad: Keiu Talve ja Triin Vana, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, EQUASS kohalik esindus

Seminari eesmärk: Edendada koos kvaliteedialast teadlikkust ning kvaliteedikultuuri, tugevdada eri huvipoolte rolli ja koostööd kvaliteedi edendamisel:

 • Tutvustada sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid ning kvaliteedi juhtimise põhimõtted
 • Arutleda erinevate huvipoolte rolli ja vastutust teenuste kvaliteedi tagamisel
 • Leida kvaliteedi edendamise võimalusi igapäevases töös.

 Seminari  kava:  (Kl  11- 15:30)

11.00 – 11.30    Sissejuhatus,  senised arengud sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel Eestis; Kvaliteedikultuurist ja selle arendamise võimalustest.

11:30- 13:00       Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsi tutvustus (“Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks”, teostatud Astangu KRK poolt sept 2012 - dets 2013); 

Sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtted (Euroopa vabatahtlik sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistik), terviklik kvaliteedijuhtimise mudel ning osapoolte roll kvaliteediringis.

13.00 – 13.30    Kohvipaus

13.30 – 14.15    Arutelu eri huvipoolte esindajatega gruppides

Teema: erinevate huvipoolte roll ja võimalused kvaliteedipõhimõtete integreerimiseks oma töös ning sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamiseks Eestis.

14.15 – 15.30 Tulemuste arutelu ja seminari kokkuvõte.

 

Seminar on osalejatele tasuta.

 Seminarile registreerumine toimub läbi registreerimisvormi: 

Tartu seminarile kuni 14.mai 2014

Tallinna seminar kuni 23.mai 2014

Küsimuste korral pöörduge palun triin dot vana at equass dot ee või telefonil 56639793

 

Tartu seminar toimub koostöös Tartu Maavalitsusega, Sotsiaalministeeriumi ESF programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alategevuse 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise raames.

 

 

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud

24.03.2014

Meil on suurim heameel pakkuda kõigile huvilistele lugemiseks  "Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsi ja ettepanekuid tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks".

Eestis puudub täna sotsiaalteenuste kvaliteedist ühtne arusaam ja käsitlus, mida rõhutati ka uuringus erinevate huvipoolte esindajate poolt. Käesolevas analüüsis on kasutatud võrdlusalusena Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku (Brüssel, 16. November 2010) ning Üldhuvi pakkuvate sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku (Brüssel, 21.juuni 2010) kvaliteedi põhimõtteid. Euroopa Liidu liikmesriikidele on nimetatud dokumendid soovituslikud ning võimaldavad ka täna sotsiaalteenuste pakkumisel ja hindamisel toodud kvaliteedipõhimõtetest lähtuda. Kuna siiani on vähe käsitletud sotsiaalteenuste kvaliteedi mõistet ja käsitlust, siis kannab analüüs lisaks projektis planeeritud eesmärkidele ka laiemat, sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtete teavitamise ning kvaliteedi käsitluse ühtlustamise ja arendamise eesmärki.  

Analüüs paneb aluse ühtsele Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi käsitlusele ning kaardistab erinevate osapoolte huve, vajadusi ning nõudmisi kvaliteetse sotsiaalteenuse tagamisel. Analüüsi koostamise protsess koosnes eri valdkonna osapoolte intervjueerimisest, põhjuslike probleemide leidmiseks toimunud arendusseminaridest, sidusvaldkonna võrdlusanalüüsist,   teiste riikide kvaliteedialasest analüüsist ning  sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise töörühmast, mille eesmärgiks oli sõnastada ettepanekud ja soovitused sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamiseks, tervikliku kvaliteedisüsteemi juurutamiseks ning süsteemi edasiseks arendamiseks.

Töörühma ühine seisukoht on, et analüüsi käigus kogutud info, toodud mõtted ja ettepanekud vajavad põhjalikumat käsitlemist ja edasi arendamist eri teenuste arendamise ja osutamisega seotud osapooltega. Analüüs on sisendiks edasisele tööle tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks, näidates probleemkohti, võimalikke lahendusi ja meetmeid sotsiaalteenuste kvaliteedi parandamiseks.

Kriitiline tegevus on Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedipoliitika ja kvaliteedieesmärkide sõnastamine, prioriteetsete suundade valik ning strateegia nende elluviimiseks. Strateegia, mis tagab perspektiivis sotsiaalteenuste kvaliteedi eeltingimuste täitmise ja selleks vajamineva ressurssi. Kvaliteedipoliitika ja eesmärkide sõnastamine peab olema eri huvipoolte konsensuslik otsus ja kokkulepe.

Analüüs valmis 2012-2013.a projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" raames. Projekt oli rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“, meede „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ vahenditest.

 

Kutsume taaskord uusi asutusi EQUASSi süsteemi rakendama

13.02.2014

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus sotsiaalteenuste kvaliteedi edendajana pakub taaskord sotsiaalteenuse osutajatele võimalust rakendada ESF programmi toel sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUASS Assurance. 

 

Süsteemi saavad rakendada 5 uut rehabilitatsiooniteenuse ja 5 muud sotsiaalteenuse osutajat üle Eesti. Rakendamise periood on märts 2014 kuni 2014.a lõpp (ning sealt edasi).

 

Taotluskutses on nii süsteemi rakendamise kui ka taotluse esitamise protsess täpsemalt kirjeldatud!

 

Taotlusi ootame 27.veebruariks 2014 ja väljavalitutele toimub sissejuhatav koolitus juba 12.märtsil 2014 Tallinnas.

 

Lisainfot EQUASS kvaliteedisüsteemi kohta saab peamiselt käesolevalt kodulehelt. 

Inglise keeles on EQUASSist rohkem infot kättesaadaval: www.equass.be lehel.

 

 

Taotluskutsega seoses võtke palun ühendust: keiu dot talve at equass dot ee või kristi dot reimets at equass dot ee

 

 

Kvaliteedikonverents "Ise tehtud, hästi tehtud"

22.11.2013

(Klikkides ettekande pealkirjal saate näha ka ettekande esitlust) 

KONVERENTSI PILDID SIIN

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedikonverents

„Ise tehtud, hästi tehtud“

toimub

11.detsembril 2013 kl 10-15

Tallinnas, Hotell Euroopas (Paadi tn 5)

 

Konverents on suunatud kõigile sotsiaalsektori kvaliteedihuvilistele sh kvaliteedisüsteemi rakendajad, teenuse korraldajad, teenuse osutajad, teenuse saajad, partnerid, spetsialistid, koolitajad, rahastajad, üliõpilased jne.

Konverentsi raames toimub ka EQUASS Assurance kvaliteedimärgi saanud asutuste sertifitseerimistseremoonia.

 

 

Päevakava:

10:00   Avasõnad (Mari Rull, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor)

10:05  Ülevaade 4 aasta tegevustest kvaliteedi edendamisel

           (EQUASS Eesti juht Keiu Talve)

10:20    Kvaliteedi edendamisest teistes sektorites Eestis

            (Eesti Kvaliteediühingu esinaine  Tiia Tammaru)

10:40  Sotsiaalkindlustusameti kogemus teenuste disainimisel (Sotsiaalkindlustusameti teenuste juht Merlin Kreis)

11:00   EQUASSi rakendamisest- asutuste ja klientide kogemused (film)

11:15  Kuidas liigutada tootemipuud (Õppetunnid kultuurantropoloogiast ja käitumispsühholoogiast organisatsioonikultuuri muutmisel) Kvaliteedikultuuri muutmine ning personali kaasamine kestva arengu tagamisel  (EQUASS ekspert Guus van Beek)

12:00  LÕUNA

12:40   Pealelõunane värskendus!

12:50  Kvaliteedisüsteemi rakendamise mõju analüüs asutuste enesehinnangu põhjal (EQUASS Eesti juht Keiu Talve)

13:10  Ülevaade sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsist ja ettepanekutest valdkonna arendamiseks  (Astangu KRK ekspert- analüütik Triin Vana)

13:50  Tulevikuvaated teenuste kvaliteedi tagamisel (Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik Karin Kiis)

14:15  Sotsiaalministri sõnavõtt, Guus van Beeki sõnavõtt EQUASS Auhinna Komitee nimel ja sertifikaatide kätteandmine

            14:45  Konverentsi lõpusõnad ja tordisöömine 

 

Konverentsil on sünkroontõlge inglise keelest ja inglise keelde.

 

Palun registreeruge konverentsile läbi registreerimisvormi hiljemalt 4.detsembriks 2013

 

Konverents toimub Sotsiaalministeeriumi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ ja Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ projekti „Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine“ tegevuste raames.

Kvaliteedikultuuri koolitus 17.juunil

16.06.2013

 

17.juunil 2013.a viib EQUASS ekspert Guus van Beek taaskord läbi EQUASS kvaliteedisüsteemi konsultantidele, audiitoritele ja rakendajatele kvaliteedikultuuri teemalise koolituse.

Koolituse  jooksul antakse osalejatele ülevaade asutuse arengu- ning kvaliteedikultuuri  olemusest ja sellest, kuidas saab asutustes kvaliteedikultuuri luua ja edendada kasutades EQUASS kvaliteedisüsteemi.

Koolituse kava leiate siit.

Koolitus toimub inglise keeles.

EQUASS Assurance audiitorite koolitus Brüsselis

22.03.2013

 

Kõikidel EQUASSist huvitunutel on võimalus osaleda EQUASS Assurance audiitorite koolitusel, mis toimub maikuus Brüsselis.

Koolituse kohta täpsem info siin: http://www.epr.eu/index.php/event-list/details/172-equass-assurance-auditor-training-in-brussels?equass=1

EQUASS eesti kohalik esindus ei finantseeri antud koolitusel osalemist, kuid pakub tulevikus kindlasti koolitatud audiitoritele võimalust oma teadmisi praktikas rakendada!

 

Vabatahtlik Kvaliteediraamistik eesti keeles olemas

12.02.2013

 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Sotsiaalkaitsekomitee Euroopa Vabatahtlik Sotsiaalteenuste Kvaliteediraamistik on tõlgitud eesti keelde ja kõigile kättesaadav siin.

Antud raamistik annab EL liikmesriikidele võimaluse järgida Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõudeid teenuste osutamisel. Dokument on vabatahtlik ja on abiks neile, kes seda soovivad rakendada, kuid ei kohusta millekski.

Dokument käsitleb sotsiaalteenuste mõistet, osutamise eesmärke ning põhimõtteid, sh kvaliteedi põhimõtteid, mis on seotud sotsiaalteenuste osutamisega (sh kättesaadavus, juurdepääsetavus, taskukohasus, isikukesksus, kõikehõlmavus, järjepidevus ja tulemustele suunatus).

Samuti on välja toodud kvaliteedipõhimõtted  ning kriteeriumid sellest aspektist, mis on seotud teenuse osutaja ja teenuse saaja omavaheliste suhetega (sh kasutaja õiguste austamine, osalemine ja mõjuvõimu suurendamine, partnerlus, hea juhtimistava, töökeskkond ja investeerimine personali).

Viimase peatükina käsitletakse dokumendis metoodilisi elemente kvaliteedi hindamise vahendite väljatöötamisel.

EQUASSi kvaliteedisüsteemi ja Kvaliteediraamistiku vahelise analüüsi kohta leiate materjali siit (inglise keeles).

 

25.jaanuaril 2013 toimub kogemuskohtumine Siimustis Jõgevamaal

24.01.2013

Kogemuskohtumisel on EQUASS Assurance süsteemi rakendajatel võimalus omavahel arutada, kuidas üht või teist kvaliteedi põhimõtet oma töös rakendada ning kuidas oma tegevuse kohta tõendeid leida. Kohtumisel osaleb 10 kohalike omavalitsuste hallatavate sotsiaalteenuste osutajat ning konsultantidena EQUASS Eesti juht Keiu Talve ning projektijuht Elena Kirt.

Asutuste esindajad kogemusi vahetamas

 Antud 10 asutust alustasid EQUASS Assurance rakendamist augustis 2012.a. ESF "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" projekti raames. Asutuste lõppaudsitid on planeeritud käesoleva aasta lõppu.

Kogemuskohtumise esitlusega saab tutvuda siin

Lisainfo: elena dot kirt at equass dot ee

Sotsiaalteenuste kvaliteet esindatud EOQ 57 Kongressil Tallinnas

21.01.2013

Eesti Kvaliteediühingu ja Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni (EOQ) korraldatavale EOQ 57. kongressile tuleb esinema EQUASS ekspert Guus van Beek teemaga-  "New trends in quality and management – need for a paradigm shift?" ehk eesti keeles "Uued trendid kvaliteedis ja juhtimises- kas vajadus paradigma nihkele?"

Kongress toimub Tallinnas 17-19.juunil 2013 ning kongressile on registreerimine avatud veebilehe www.quality2013.eu kaudu. Soodushind kehtib 2013 veebruari alguseni. Eesti Kvaliteediühingu liikmetele ning tudengitele, ülikoolide esindajatele ja õppejõududele kehtivad erihinnad!

Lisainfot kongressi kohta: www.eaq.ee või www.quality2013.eu

 

9.novembril toimub kogemuskohtumine Koeru Hooldekeskuses Järvamaal

05.11.2012

Kohtumisel osalevad 25 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuseid osutavat asutust, kes alustasid sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS Assurance rakendamist jaanuaris 2012.a.

Kogemuskohtumise eesmärgiks on vahetada kogemusi EQUASS kvaliteedisüsteemi paremaks rakendamiseks oma asutustes. Osalejatel on võimalus diskuteerida erinevatel teemadel ning esitada lahendusi vajavaid küsimusi.

Kogemuskohtumist viivad läbi EQUASS Eesti juht Keiu Talve ja projektijuht Elena Kirt.

EQUASS audiitorite konkurss

15.10.2012

EQUASS on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteem, mis on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Euroopa Sotsiaalfondi toetusel antud süsteemi Eestis piloteerinud ning 2012.a algusest tegutseme EQUASS kohaliku esindajana Eestis.

Hetkel rakendab süsteemi 38 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutajat üle Eesti. Et süsteemi edukalt rakendada

 

otsime ja koolitame EQUASS kvaliteedisüsteemi jaoks

 audiitoreid

 

 Ootame kandideerima inimesi, kes:

 1)       oleksid huvitatud sotsiaalsektori kvaliteedi arendamises osalemisest

2)       vastaksid EQUASS audiitori profiilile

3)       panustaksid tulevikus oma aega EQUASS auditite läbiviimiseks

 

Audiitorite koolitus toimub Tallinnas 10-12.detsembril 2012. Koolituse kava siin.

 Lisainfo

 • EQUASS auditeid viiakse läbi eesti keeles, kuid auditi raport tuleb esitada EQUASS Awarding Commettee’le inglise keeles.
 • Väljavalitud audiitoritele on projekti raames koolitus tasuta ning auditite läbiviimine tasustatud töö (tavapärane koolituse hind on 1500 EUR 3-päevase koolituse eest, kuid ESF projekti raames katame kulud). Audiitoriks saamiseks tuleb läbida ka 1 audit vari-audiitorina.
 • EQUASS Assurance audiitori litsentsi ja nomineerimise kohta info lisas
 • Töömaht on planeeritud järgnevalt: 2013 aasta kevadel toimuvad süsteemi rakendavate asutuste (hetkel 38 uut, lisaks 7 teistkordset auditit) testauditid ja sügisel lõppauditid.  
 • EQUASS Assurance’ist ning selle levikust Eestis ja Euroopas saab rohkem lugeda: www.equass.ee ja www.equass.be

  

Ootame kandidaatidelt inglisekeelset CV-d koos motivatsioonikirjaga 9.novembriks 2012

 

Kõik asjakohased küsimused on oodatud ning palun ka teadet edastada võimalikele kandidaatidele!

 

Kontaktisik: Keiu Talve, EQUASS Eesti juht

e-mail: keiu dot talve at equass dot ee

 Lisainfo telefonidel: 6877223 või 56829104

 

 

EQUASSi saavad rakendada 10 uut asutust

14.08.2012

Alanud on projekt, mille raames saavad 10 Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuse osutajat rakendada EQUASS kvaliteedisüsteemi.

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ projekti "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine" raames.

Projekt kestab augustist 2012 kuni 2013a. lõpuni.

Kogu info projekti, kvaliteedisüsteemi ja projektis osalemise tingimuste kohta on lisatud manusena.

Ootame projektis osalemise taotlusi 21.augustiks 2012.


Lisaküsimuste korral palume pöörduda projektijuhi poole!Elena Kirt

Projektijuht

tel +372 687 7223

elena.kirt@equass.ee

 

 

 

25 uut asutust alustavad EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamist

28.03.2012

2012-2013 perioodiks valis hankekomisjon välja asutused, kes hakkavad EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama.

Asutused on väga erinevate profiilide ning suurustega, kuid nad kõik osutavad kas rehabilitatsiooni- ja/või erihoolekandeteenuseid. Osa asutusi rakendab süsteemi kogu asutuses, mõned rakendavad süsteemi eelnimetatud teenuste raames.

1AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu
2AS Hoolekandeteenused, Tartu Kaunase Kodu ja Tartu Mõisavahe Kodu
3AS Keila Taastusravikeskus
4AS Taastusravikeskus Sõprus
5Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
6Kursessaare Väikelastekodu
7L.M. Füsioteraapia OÜ
8MTÜ Iseseisev Elu
9MTÜ Loovteraapiad
10MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus
11MTÜ Meie Lapsed
12MTÜ Randvere Tööõppekeskus
13MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
14MTÜ Viljandimaa Singel
15MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus
16MTÜ Ühiselt
17OÜ Babysport
18Päevakeskus Käo
19SA Elva Haigla TM
20SA Koeru Hooldekeskus
21SA Maarja Küla
22SA Pärnu Haigla
23SA Viljandi Haigla
24Tartu Hiie Kool
25Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 

Tegevused perioodil 2012-2013, mis on seotud kvaliteedisüsteemi rakendamisega:

 • asutuste koolitamine (22.märtsil 2012)
 • eneseanalüüsi läbiviimine
 • kogemuskohtumised osalejate vahel
 • testauditite läbiviimine
 • jooksev konsultatsioon ning vajadusel lisa- koolitused ja/või -seminarid
 • lõppauditite läbiviimine
 • sertifitseerimine, lõpukonverents

Hange asutuste leidmiseks- küsimused ja vastused

27.02.2012

27.veebruarist kuni 12.märtsini 2012 ootame rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutajate taotlusi EQUASS süsteemi rakendamiseks perioodil 2012-2013.

Teguvus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013" alapunkti 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine raames.

Taotluskutse

 

 

Täna allkirjastati Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise koostöökokkulepe

17.02.2012

 

Täna, 17. veebruaril, sõlmiti EQUASS huvigruppide komitee esimesel koosolekul kuuepoolne koostöökokkulepe, kus väljendatakse soovi ja head tahet teha koostööd Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel.

 Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimuval koosolekul kohtusid Eesti Kvaliteediühingu, Sotsiaalministeeriumi, Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse, Töötukassa ning EQUASS kohaliku esindaja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse esindajad, et väljendada oma soovi ja head tahet teha koostööd Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel. Kvaliteedi edendamisest räägitakse koostöökokkuleppes ennekõike kvaliteedisüsteemi EQUASS Assurance rakendamise võtmes.

 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhitud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti raames eestindati ning rakendati aastatel 2010-2011 sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamiseks loodud süsteemi EQUASS Assurance. Projekti tulemusena said 2011. aasta sügisel kuus Eesti teenuseosutajat EQUASS Assurance sertifikaadi.

 EQUASS Assurance tõendab, et:

· asutus on pühendunud oma klientide õiguste kaitsmisele ja toetamisele;

· asutuse tegevuse aluseks on teenuse saajate ja nende pereliikmete väärikust kaitsev ning personali arendamist väärtustav eetikakoodeks;

· asutus teeb koostööd erinevate huvigruppidega, sh teenuse saajaid esindavate organisatsioonidega.

 Sertifitseeritud asutus kaasab teenuse saajat aktiivselt teenuse osutamisse, kohandab teenust inimese vajadustest lähtuvalt ning on orienteeritud tulemuse saavutamisele, arengule ja innovatsioonile. EQUASS süsteemi erinevus teistest kvaliteedisüsteemidest on sotsiaalsektoris möödapääsmatute nn pehmete väärtuste (nt kliendi õigused, eetika, osalus) kandmine ja väärtustamine.

 Uuel projektiperioodil 2012-2013 saavad süsteemi rakendada 20 rehabilitatsiooniteenuse ja 5 erihoolekandeteenuse osutajat üle Eesti. Riigi kaugem eesmärk on, et iga teenuse osutaja omaks kvaliteedimärki teenuse rahastuse saamiseks. 2015. aastast peab iga rehabilitatsiooniteenuse osutaja omama kvaliteedimärki, et saada riiklikku rahastust teenuse osutamiseks.

 Kvaliteedisüsteemi rakendati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013” alapunkt 3.4.5 „Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine” raames. Sama kvaliteedimärgi said 2011. aastal 362 asutust 8 Euroopa riigis.
 

 

Astangu keskus pälvis EQUASSi juurutamisega tunnustuse

06.02.2012

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pälvis Eesti Kvaliteediühingu (EKÜ) Kvaliteedi Tegu 2011 tunnustuse sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS Assurance Eestisse toomise, eestindamise ning rakendamise eest 2010-2011 aastal.

Pildil EKÜ juhatuse esimees Tiia Tammaru ja EQUASS projektijuht Keiu Talve

Kvaliteedi Tegu tunnustus antakse igal aastal ühe silmapaistva kvaliteedialase teo eest. Kandideerida saavad kõik organisatsioonid, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kvaliteedivallas. Selleks võib olla näiteks uue lähenemisviisi kasutuselevõtmine (nt kaasaaegsed juhtimismeetodid, juhtimissüsteemide integreerimine, innovaatilised lahendused), protsesside tõhus parendamine, tulemuslik muutuste juhtimine jne.

Kvaliteedi Tegu 2011 ja Kvaliteedi Nägu 2011 konkursi tunnustused anti välja 1.-2.02.2012 Läänemere Juhtimiskonverentsil 2012. Auhinnaks on tänukiri ning Tartu Kunstikooli õppijate poolt valmistatud keraamiline taies.

Varasematel aastatel on sama auhinna võitnud nt Maksu- ja Tolliamet, MicroLinc Eesti AS,  Pärnu Kutsehariduskeskus jt. Sel aastal olid nominentideks nt Elcoteq, Tiigrihüppe SA jt.

Konkursi ja ühingu kohta rohkem infot EKÜ kodulehtel www.eaq.ee

EQUASS Eesti uus periood 2012-2013

20.01.2012

 

Aasta algusega algas ka ESF "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" uus periood. Kvaliteedi juhtimise süsteemi rakendamine on üks programmi alapunkt.

Järgneva 2 aasta jooksul võtame projekti vahenditest EQUASS Assurance metoodikat rakendama kokku 25 asutust: 20 rehabilitatsiooniteenuse osutajat ja 5 erihoolekandeteenuse osutajat.

Rakendajate väljavalimiseks korraldame hanke (tõenäoliselt märtsi alguses), millest anname kindlasti nii kodulehe kui ka erinevate meililistide kaudu osapooltele teada. Kui metoodika rakendajaid soovijate hulk on suur, siis proovime leida võimalused ka projekti rahastusest välja jäänud asutustele kvaliteedisüsteemi rakendamiseks. Erinevateks võimalusteks sel juhul võivad olla siis nt omavahendite panustamine või nt mõnda avatud taotlusvooru EQUASS Assurance metoodika rakendamiseks projekti kirjutamine nagu seda tegi Keila Sotsiaalkeskus juba 2011.aastal.

Peagi saab kodulehele üles ka 2012.aastast uuenenud EQUASS Assurance metoodika, mis on hetkel veel tõlkes ja toimetamisel.

Kena kvaliteediaastat kõigile kvaliteedihuvilistele!

 

EQUASS lõpukonverents võttis fookusesse sotsiaalteenuste kvaliteedi

16.12.2011

 Sotsiaalminister Hanno Pevkur tunnustas Tallinnas täna aset leidnud sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUASS projekti lõpukonverentsil rehabilitatsiooniteenuse osutajaid, kes pooleteise aasta jooksul on näinud väga palju vaeva oma asutuse töö ümberkorraldamiseks, et vastata sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtetele ja omandada EQUASS sertifikaat.
Kvaliteedisertifikaadi omamine tähendab, et sotsiaalteenust osutav asutus on pühendunud oma klientide õiguste kaitsmisele ja toetamisele, asutuse tegevuse aluseks on eetikakoodeks, mis kaitseb teenuse saajate ja nende pereliikmete väärikust, peab oluliseks oma personali arendamist ning teeb koostööd erinevate partneritega sh teenuse saajaid esindavate organisatsioonidega. Lisaks kaasab teenuse saajat aktiivselt teenuse osutamisse, kohandab oma teenust konkreetse inimese vajadustega, on orienteeritud tulemuse saavutamisele ja arendab pidevalt ennast.

 EQUASS tegevjuht Guus van Beek 

Minister Hanno Pevkur rõhutas sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete laienemise vajalikkust kõikidele sotsiaalhoolekandeteenustele. „Kui asutus järgib kvaliteedipõhimõtteid, siis võime kindlad olla, et tema poolt osutatav teenus on parim inimesele ja tulemuslik ühiskonna jaoks,“ lausus minister Pevkur. „Kvaliteet on protsess, millega tuleb pidevalt tegelda. Muutuvad inimeste vajadused ja ootused, aga ka näiteks infotehnoloogilised võimalused. Viie aasta pärast räägime ilmselt juba täiesti uuest kvaliteedi tasemest ja on hea meel, et ka sotsiaalteenustel tegeletakse kvaliteedi arendamisega aktiivselt,“ lisas ta.

 Konverentsil esinenud EQUASS-i pikaajaline ekspert Michael Crowley (Iirimaa) rõhutas, et kvaliteedi parandamine ei tähenda lisaressursi vajadust vaid eeldab suhtumise ja hoiakute muutust ning tänase töökorralduse põhjalikku läbimõtlemist. EQUASSi ekspert Jan Spooren (Belgia) rõhutas, et majanduslikult keerulistes oludes on kõikide riikide jaoks väljakutse, kuidas kasutada tänast ressurssi efektiivsemalt ja kuidas võimaldada sotsiaalteenust osutada just neil asutustel, mis suudavad piiratud vahenditega pakkuda maksimaalselt head tulemust.

 Sotsiaalministeerium planeerib edaspidi hakata kõikidelt riiklikult rahastatavate hoolekandeteenuste osutajatelt eeltingimusena nõudma kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu. Konkreetne kvaliteedijuhtimise süsteem peab tagama sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete rakendamise.

 EQUASS Assurance kvaliteedimärk omistati sel sügisel kuuele Eesti sotsiaalvaldkonna asutusele: Tallinna Vaimse Tervise Keskusele, SA Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenusele, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskusele, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele, AS Hoolekandeteenused Imastu koolkodule ning Kristiine Sotsiaalkeskusele. Kvaliteedisüsteemi rakendati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010 - 2013" alapunkt 3.4.5 "Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine" raames. Sama kvaliteedimärgi said käesoleval aastal 302 asutust 8 Euroopa riigist.

  Tunnustust võtab vastu Mare Naaber, AS Hoolekandeteenused teenuste spetsialist.

EQUASS Assurance on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk, mille töötas välja Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (European Platform for Rehabilitation) koostöös erinevate huvigruppidega. Sertifikaat kehtib kaks aastat. EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab teenuste kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli. Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele. Metoodika on kasutusel mitmes Euroopa riigis, nt Portugalis, Norras, Iirimaal, Saksamaal, Sloveenias, Hollandis ja Leedus. EQUASS Assurance on baastaseme sertifikaat. Kvaliteedi kõrgeima taseme sertifikaat on EQUASS Excellence. Lisaks antakse igal aastal välja auhind EQUASS Award.

 

Tiina Ansip

Sotsiaalministeerium

Meediasuhete nõunik

tiina.ansip|ä|sm.ee

6269304, 53030446
 

15.detsembril projekti lõpukonverents

29.11.2011

 Sotsiaalministeeriumi hoolekandeprogrammi 2010-2011 ESF „Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine“ projekt hakkab lõpule jõudma.
Projekti tulemuste ja edasiste sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS tegevuste tutvustamiseks toimub

15.detsembril 2011.a Tallinnas Clarion Hotell Euroopas (Paadi tn 5)

LÕPUKONVERENTS

kuhu on oodatud kõik huvigrupid, kes puutuvad kokku puudega inimestele teenuse osutamisega- teenuse pakkujad, pered, klientide esindusorganisatsioonid, rahastajad, poliitikakujundajad ning muud koostööpartnerid.

Konverentsil esinevad muuhulgas ka EQUASS eksperdid Guus van Beek ning Michael Crowley, kes on olnud Eesti sotsiaalteenuse kvaliteedi arendamise projekti aktiivselt kaasatud. Lisaks räägib teenuse kvaliteedi olulisusest Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi tegevjuht Jan Spooren ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Konverentsil on sünkroontõlge eesti keelde.

Päevakava siin.

Kohtumiseni konverentsil,

Keiu Talve

Projektijuht

Tel: 6877 223; 5097258
e-mail: keiu.talve@astangu.ee

 

Eestis 6 sertifikaati

28.10.2011

Tänase seisuga on Eestis 6 asutust sertifitseeritud EQUASS Assurance kvaliteedimärgiga. Need on:

1. SA Jõhvi Haigla  rehabilitatsiooniteenus

2. Kristiine Sotsiaalkeskus

3. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

4. Tallinna Vaimse Tervise Keskus

5. AS Hoolekandeteenused Imastu koolkodu

6. Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Palju õnne asutustele!

EQUASS Assurance kvaliteedimärgi omistamine on Euroopa tasemel tunnustus Eesti asutustele, kes oma igapäevatöös tegelevad puudega inimestele erinevate sotsiaalteenuste osutamisega.

EQUASS Assurance on baastaseme kvaliteedinäitaja ning on kehtiv 2 aastat, misjärel peavad asutused oma kvaliteeti taas tõestama.

2012.aastast on metoodika uuenenud ja saab peagi avaldatud ka www.equass.ee kodulehel.

 

Esimene EQUASS Assurance sertifikaat Eestis

29.09.2011

 

Täna, 29.septembril, omistas Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenusele Eesti esimene EQUASS Assurance sertifikaadi.

Jõhvi Haigla liitus EQUASS Assurance piloteerimise projektiga sügisel 2010 ning on hetkel 7-st piloteerivast asutusest esimene, kus viidi läbi audit ning kellele sertifikaat omistati.

Jõhvi Haigla audit toimus 22-23.septembril 2011 ja vastutavaks audiitoriks oli suvel audiitoriks nomineeritud Ülle Übius. Koidu Saame assisteeris auditit vari-audiitorina.

Palju õnne asjaosalistele!

 

Keila Sotsiaalkeskus alustab kvaliteedisüsteemi juurutamist

16.09.2011

Keila Sotsiaalkeskuses käivitus 1. septembril Euroopa Sotsiaalfondi rahastav projekt „Keila linna hoolekandeteenuste kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine“.

Projekt kestab septembrist 2011 kuni märtsi lõpuni 2013, mil lõpp-auditeerimisega selgub, kas keskuse teenused vastavad Euroopa nõuetele. Kvaliteetsemaid teenuseid iseloomustavad järgmised omadused - teenused on efektiivsemad, läbipaistvamad, konkurentsivõimelisemad ning jätkusuutlikumad. Mis aga peamine, klientide jaoks peaks teenus olema maksimaalselt tänapäeva nõuetele vastav ning tulemuslik.

Projekti peamine eesmärk on Keila linna sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamine läbi kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamise. Meetodina kasutatakse EQUASS Assurance kvaliteedi süsteemi, mille kohalik esindaja Eestis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Metoodika on loodud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt koostöös erinevate huvigruppidega (sh rahastajad, klientide esindajad, sotsiaalpartnerid, poliitikakujundajad, teenuse pakkujad) ning seda on rakendanud erinevad asutused alates 2003. aastast. Antud Assurance tase on baastase teenuse osutamiseks. Eksisteerib ka EQUASS Excellence, mis on edasijõudnute kvaliteedimärk.

EQUASS Assurance koosneb 10 kvaliteedi põhimõttest, 50 kriteeriumist ning 100 tegevuse indikaatorist. EQUASS Assurance kvaliteedi põhimõtted kattuvad Euroopa Liidu Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Raamistiku (Common Quality Framework for Social Services of General Interest) põhimõtetega, mis on vabatahtlik raamistik liikmesriikidele sotsiaalteenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks. Kümme põhimõtet, millele juurutamisel suurimat tähelepanu pööratakse on juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöö, osalus, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ning pidev areng. Kvaliteedisüsteemi rakendamise protsessi on kaasatud kogu asutuse sidusvõrgustik - nii juhid, spetsialistid, kliendid kui ka koostööpartnerid ja muud erinevad huvigrupid. Personal, kes reaalselt klientidele teenust osutab, on projekti üheks põhiliseks sihtgrupiks. Töötajaid koolitatakse metoodika kasutamiseks, et teenuste kvaliteet tõuseks ning soovitud tulemused saavutataks. Projekti jooksul toimub mitmeid kohtumisi ekspertide ja Keila SK töötajate vahel, et arendustöö kulgeks plaanipäraselt ja eesmärgistatult.

Projekt sai jaatava finantseerimisvastuse Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu Struktuurfondi (ESF) inimressursi arendamise rakenduskava, prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ raames meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“, alameede „Organisatsiooni arendamine“ taotlusvoorust. Projekti maksumus on 25 323 eurot, millest Keila linna omafinantseering on 15 protsenti.

Seoses EQUASS Assurance sissejuhatava seminariga personalile on 21. septembril 2011 Keila Sotsiaalkeskus suletud.

Artikkel ilmus Keila linna kodulehel: http://web.keila.ee/52012

Aet-Rut Enok

Projektijuht

 

EQUASS Eesti EPR uudiskirjas

18.05.2011

Aprillikuises EPR uudiskirjas ilmus ülevaade EQUASS projekti viimaste oluliste ürituste kohta

(Artikkel inglise keeles)

Stakeholder information event

The current ESF project aims to pilot the EQUASS Assurance system to seven rehabilitation service providers in Estonia. Moreover, the project intends to raise awareness on quality of rehabilitation services to a wider sample of sectoral stakeholders, and to build capacity for a further roll-out of EQUASS approach on quality throughout Estonia in case of a positive evaluation.
In the framework of awareness raising among stakeholders, the project organised an information event on 30 March 2011. Guus van Beek, EQUASS Key expert, informed representatives of the ministry of social affairs, funder organisations, user organisation and project pilots about the EQUASS Approach on quality and latest developments at the European level. During that meeting the pilots presented the state of the play and the challenges they faced in the implementation of the EQUASS assurance criteria.


Pilot meeting EQUASS does not only measure and certify quality, but it also offers a framework for benchmarking and quality improvement. At the meeting 31 March 2011, the project pilots exchanged their experiences and the results of implementing the EQUASS Assurance criteria. During very intense and interactive sessions the pilots site exchange information regarding possible answers and solutions in meeting the EQUASS Assurance criteria. This benchlearning
experience has been greatly appreciated and has given all the pilots a unique opportunity to prepare themselves on the first test audits which will be carried out in April 2011. Induction training for Local Licence Holder On 1 April 2011, Guus van Beek discussed the role and responsibilities of the Local Licence Holder with Astangu Rehabiliation Center and a representative of the Ministry of Social Affairs. The training clarified not only role and responsibilities of the LLH but also the need for a national Stakeholder committee and the process of communication and certification.


At the meeting it was agreed that the project will inform the Ministry of Social Affairs about the process and results of the project in May 2011. (interim evaluation report) The information of evaluation is crucial for the Ministry to take decisions about a further roll-out of EQUASS approach on quality at the end of the project.

EPR uudiskirja täisversiooni saab lugeda siit.

 

 

 


 

Audiitorite koolitus

18.05.2011

 

23-24.mail toimub EQUASS Assurance audiitorite koolitus.

Koolitusel osalevad konkursil välja valitud 10 kandidaati ning projekti pilootasutuste esindajad. Koolitatud audiitorid viivad sügisel läbi pilootasutuste auditid ning esitavad auditi raporti Brüsselisse Auhinna Komiteele (Awarding Commettee). Otsused asutuste sertifitseerimise osas peaksid saabuma enne aasta lõppu.

Üleskutse EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendama

12.02.2015

Lugupeetud sotsiaalteenuse osutajad, sotsiaalteenuse korraldajad,

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus alustas EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamise uut hooaega.

2015.aastal saame Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama valida 15 erinevat sotsiaalteenuse osutajat üle Eesti.
Kvaliteedisüsteemi tutvustus, rakendamise protsessi kirjeldus ning taotlustingimused on kirjas olevas taotluskutses.

Kuna veel on vabu kohti, siis pikendasime taotluse esitamise tähtaega 27.märtsini 2015.

Taotlusi ootame e-postile keiu.talve@astangu.ee või paberkandjal Astangu KRK, Astangu 27, Tallinn 13519.

Taotlusi hindame 31.märtsil, misjärel anname osalistele koheselt ka vastused, sest sissejuhatav koolitus positiivse vastuse saanutele toimub juba 9.aprillil.

Palume ka kutset võimalikele huvilistele edastada!

Ootame rohket huvi!


 

 

 

EQUASS Eesti koduleht valmis

29.04.2011

Tänasest on huvilistele kättesaadav EQUASSi koduleht eesti keeles.

Kindlasti ei ole hetkel kogu oluline info veel kodulehel olemas, kuid täiendame seda jooksvalt. 

Igasugune tagasiside kodulehe sisu osas on oodatud!

Head lugemist!