Kutsume avaldusi esitama!

05.01.2018

Pühendunud kvaliteedisüsteemi rakendajad!

 

Ilusat ja teguderohket alanud aastat!

 

Loodetavasti olete valmis uuel aastal uue hooga asuma rakendama ka uut EQUASS 2018 metoodikat.

Käivad veel viimased tihedad koolitused, kus koolitame uue metoodika järgi EQUASS audiitorid ja konsultandid.

Käesolevaga teatame, et ootame Teie avaldusi EQUASS 2018 rakendama asumiseks 8.01-26.01.2018. Selle jaoks palume Teil saata:

·        vabas vormis allkirjastatud avaldus;

·    tõend või väljavõte, et taotleja on Eesti VR seadusandluse kohaselt õigustatud             rehabilitatsiooni-, erihoolekande- või muu sotsiaalteenuse osutaja (registreeritud      Majandustegevuste registris või omab tegevusluba vms);

·         taotleja peab olema jätkusuutlik, mistõttu esitab omakäelise kinnituse, et tema suhtes ei ole     algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

Avaldusi ja muid dokumente ootame hiljemalt 26.01.2018 e-posti aadressil garri-kerto dot ragastik at sotsiaalkindlustusamet.

Rakendajatel palume läbi mõelda võimalik konsultatsioonivajaduste arv ja ka see meile ettevaatavalt edastada, et saaksime töid planeerida.

Rohkem sooviavaldusi me sellel aasta vastu ei võta, ehk siis, kes soovib rakendamisteekonda alustada nt 2018 aasta sügisest, palume oma avalduse esitada siiski praegu.

EQUASS 2018 alustanud peavad jõudma lõppauditisse hiljemalt 2019.aasta mais.

Seoses ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ projekti raames me uusi rakendajaid sel aastal vastu ei võta. Uuele asutusele ning korduvtaotlejatel on võimalik EQUASS 2018 metoodika rakendamine omafinantseeringust.

 


Tagasi