Nõustava järelevalevalve koolituse kaks viimast koolituspäeva 7-8.detsember

02.12.2016

7.detsembril toimub koolituspäev efektiivse kommunikatsiooni ja suhtlemisoskuste teemal Tallinnas Euroopa hotelli konverentsikeskuses (Paadi 5).
NB! Sama asukoht on ka 8.detsembril.

Täpsemalt käsitleb pikaajalise kogemusega psühholoog, pereterapeut, suhtlemistreener Marge Vainre koolituspäeval järgmisi teemasid:
• argumenteerimisoskus
• suhtlemissituatsiooni valitsemine
• vestluse kaudne juhtimine
• konstruktiivne tagasiside andmine
• kontaktivõtt ja seda mõjutavad tegurid

Kõik need osaoskused on otseselt seotud meie kõigi igapäevatööga ja eduka nõustava järelevalve läbiviimisel suureks abiks.
Päev algab kl 10.00 ja lõppeb kl 17.00 vahepeal pausid ja lõunasöök, et oleks energiat kogu päev vastu pidada.
NB! Koolitaja palus kaasa võtta kirjutamiseks alused, kes soovib vahepeal märkmeid teha, kuna koolitusruumis ei kasutata laudu.

8.detsembril on „Nõustava järelevalve kompetentside tõstmise“ koolitusprogrammi viimane koolituspäev, mida viivad läbi teile juba tuttavad koolitajad- eksperdid Triin Vana ja Stina Siem seminari vormis.
Antud päeva eesmärgiks on jagada omavahel kogemusi järelevalvemenetlustest, kus olete saanud uusi teadmisi rakendada või olete analüüsinud oma kogemust järelevalvemenetlustest uute teadmiste valguses. Kõik see saab toimuma struktureeritult.
Päev algab kl 10 ja lõppeb hiljemalt kl 16 (täpsustame lõpuaja üle).

Viimasele koolituspäevale võtke kaasa kõik seni tekkinud küsimused ja mõtted, et neile vastuseid saada/ leida.

 Tagasi